Powrót na górę strony

 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)


Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych. Podstawy prawne, organizacyjne i standardy techniczne gromadzenia, przechowywania i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych określa Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Zasób BDOT10k jest tworzony w oparciu o wektoryzację ortofotomapy cyfrowej, pomiary bezpośrednie, wykorzystanie danych BDOT500 oraz innych rejestrów prowadzonych przez instytucje publiczne takich jak: EGiB, GESUT, PRG, PRNG, TERYT.

Zasób informacyjny BDOT10k umożliwia m.in. opracowanie map topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000. Model pojęciowy bazy danych obiektów topograficznych opisany w ww. rozporządzeniu opiera się na modelu Bazy Danych Topograficznych (TBD). Został on jednak rozszerzony tak by uwzględnić możliwość prezentacji kartograficznej odpowiednich klas obiektów także w skalach średnich i małych, na podstawie przechowywanych w bazie reprezentacji geometrycznych i atrybutów.

BDOT10k dla komponentu TOPO obejmuje następujące kategorie klas obiektów:

  • sieć wodna,
  • sieć komunikacyjna,
  • sieć uzbrojenia terenu,
  • pokrycie terenu,
  • budowle i urządzenia,
  • kompleksy użytkowania terenu,
  • tereny chronione,
  • jednostki podziału terytorialnego,
  • obiekty inne.

Zasięg opracowania BDOT10k dla komponentu TOPO obejmuje obszar całego województwa śląskiego.
Aktualność bazy BDOT10k w woj. śląskim: pobierz mapę
Układ współrzędnych: 1992
Format udostępniania: GML

Baza BDOT10k jest nieodpłatna. Można ją pobrać tutaj