Powrót na górę strony

 Aktualności


Zaktualizowana mapa administracyjno-drogowa województwa śląskiego dostępna do pobrania!

Informujemy, że w lokalizacji Otwarte dane udostępniona została do pobrania zaktualizowana mapa administracyjno-drogowa województwa śląskiego w formacie PDF.
Przypominamy, że mapa została opracowana w skali 1:175 000, na podstawie otwartych danych pochodzących z BDOT10k i przygotowana do druku w formacie A0. Zachęcamy do pobrania mapy, którą można wykorzystać zarówno jako produkt cyfrowy, jak również wydruk w dowolnym formacie zapewniającym jej czytelność.Do pobrania dane BDOT10k w nowym schemacie wraz z rzeźbą terenu

Informujemy, że w lokalizacji Otwarte dane zostały udostępnione do pobrania zbiory danych BDOT10k w nowym schemacie, zgodnym z rozporządzeniem ws. bazy danych obiektów topograficznych z 2021r.
Najważniejsze zmiany to:

 • rozszerzenie zakresu informacyjnego o kategorię obiektów dotyczących rzeźby terenu: nowe klasy obiektów OT_RTLW_L (linia wysokościowa) i OT_RTPW_P (punkt wysokościowy),
 • usunięcie wykazów nazw ulic, numerów szlaków drogowych, nazw cieków i innych,
 • zmiany struktury poszczególnych klas obiektów ze zmianą nazw atrybutów,
 • rezygnacja z kodów dla wartości atrybutów – zastąpienie pełnymi wartościami,
 • usunięcie z katalogu obiektów niektórych danych np. dotyczących posesji, ogrodzeń, przepustów.


Nowa wersja Vademecum użytkownika BDOT10k do pobrania!

Udostępniliśmy nową wersję Vademecum użytkownika BDOT10k – wydanie drugie. Dokument zawiera informacje o wszystkich klasach obiektów i ich atrybutach oraz o najważniejszych zasadach wprowadzania danych do bazy. Vademecum zostało opracowane na podstawie rozporządzenia ws. bazy danych obiektów topograficznych z 2021r. i stanowi niezbędne kompendium wiedzy do prawidłowego użytkowania i analizowania danych BDO10k prowadzonych od 2024 r. w nowej strukturze.Mapa administracyjno-drogowa województwa śląskiego

Informujemy, że w lokalizacji Otwarte dane dostępna jest bezpłatnie do pobrania w formacie PDF mapa administracyjno-drogowa województwa śląskiego.
Mapa została opracowana w skali 1:175 000, na podstawie otwartych danych pochodzących z BDOT10k i przygotowana jest do druku w formacie A0. Może być wykorzystana zarówno jako produkt cyfrowy, jak również wydruk w dowolnym formacie zapewniającym jej czytelność. Należy mieć na uwadze, że ze względu na skalę opracowania na mapie prezentowane są tylko wybrane obiekty bazy BDOT10k.Aktualizacja warstw tematycznych

Informujemy, że w lokalizacji Otwarte dane zostały zaktualizowane wybrane warstwy tematyczne opracowane na podstawie BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego w zakresie:

 • budynków,
 • sieci dróg,
 • sieci kolejowej,
 • sieci wodnej,
 • terenów zielonych i upraw,
 • zabudowy.

Dane o aktualności 2021-2023 zostały udostępnione w formacie plików SHP.

Dostępna jest też mapa przedstawiająca stan aktualności bazy BDOT10k w woj. śląskim w poszczególnych powiatach.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Katowice

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Katowice.

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie sieci komunikacyjnej, budynków, budowli i urządzeń oraz obiektów innych, a także obiektów, które pozostają w relacjach przestrzennych z aktualizowanymi kategoriami obiektów. Zaktualizowano również liczbę mieszkańców i granice rezerwatów przyrody.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Tychy

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Tychy.

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie sieci komunikacyjnej, budynków, budowli i urządzeń oraz obiektów innych, a także obiektów, które pozostają w relacjach przestrzennych z aktualizowanymi kategoriami obiektów.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. kłobucki

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. kłobucki.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. kłobuckiego.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Częstochowa

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Częstochowa.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Częstochowa.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. raciborski

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. raciborski.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. raciborskiego.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. częstochowski, pow. wodzisławski oraz pow. zawierciański

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • pow. częstochowski,
 • pow. wodzisławski,
 • pow. zawierciański.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. częstochowskiego, pow. wodzisławskiego oraz pow. zawierciańskiego.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Dąbrowa Górnicza, m. Rybnik, pow. będziński oraz pow. rybnicki

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • m. Dąbrowa Górnicza,
 • m. Rybnik,
 • pow. będziński,
 • pow. rybnicki.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Dąbrowa Górnicza i pow. rybnickiego. Natomiast dla pow. będzińskiego zostały zaktualizowane styki na granicy z m. Dabrowa Górnicza, a dla m. Rybnik zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. rybnickim.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. gliwicki

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • pow. gliwicki.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. gliwickiego.Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. pszczyński

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • pow. pszczyński.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. pszczyńskiego.Kosmiczny Dzień GIS w Planetarium Śląskim

15 listopada w Planetarium Śląskim świętowaliśmy „Kosmiczny Dzień GIS” w ramach obchodów międzynarodowego dnia GIS. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi:

 • Alicja Kulka - p.o. Główny Geodeta Kraju,
 • Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
 • Dariusz Ptaś - Sekretarz Województwa Śląskiego,
 • Agnieszka Nosal - Dyrektor Zarządzająca ESRI Polska,
 • Danuta Kamińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • Beata Vinklárková - dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Kraj Morawsko-Śląski,
 • Radim Fojtík - kierownik działu geoinformatyki i zarządzania zmianami Kraj Morawsko-Śląski,
 • Adéla Otevřelová - administrator aplikacji GIS Kraj Morawsko-Śląski,
 • Stefan Janta - Dyrektor Planetarium,
 • Mirosław Puzia - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Andrzej Figas - Geodeta Województwa Śląskiego,
 • Artur Kaczmarek – Dyrektor WODGiK w Katowicach,
 • komisarz Karolina Szlęzak – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,

W sumie około 280 uczestników z uczelni, administracji, szkół, organizacji non-profit i specjalistów dziedziny GIS.

Głównym celem KOSMICZNEGO DNIA GIS była promocja nowego geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego „ORSIP 2.0”, popularyzacja wykorzystania danych przestrzennych oraz aplikacji mapowych, a także rozwój wiedzy z zakresu geoinformatyki.

Tematy wystąpień:

 • Geodezja w kosmosie, Alicja Kulka - p.o. Główny Geodeta Kraju
 • Planowanie przestrzenne i GIS w Kraju Morawsko-Śląskim, inż. arch. dr inż. Beata Vinklárková - dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa, mgr. Radim Fojtík - kierownik działu geoinformatyki i zarządzania zmianami
 • GIS, nie taki kosmiczny, Beata Płaczek - WODGiK Katowice
 • Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego - ORSIP 2.0, Artur Kaczmarek - WODGiK Katowice
 • Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego, Joanna Fuśniak - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie Województwa Śląskiego OPI-TPP 2.0, dr Adam Hamerla - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Justyna Ustrzycka - HyperView
 • GIS – Totalny Kosmos, Dominik Góralczyk - ESRI Polska.

Wydarzenie uświetnił seans popularnonaukowy pt:" EXPLORE".

"Kosmiczny Dzień GIS" odbył się pod patronatem: Głównego Geodety Kraju, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, GovTech Polska, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Partnerem wydarzenia była firma Esri Polska.Delegacja

Wizyta delegacji z Kraju Morawsko-Śląskiego

W dniach 14 i 15 listopada br. Województwo Śląskie odwiedziła delegacja z Kraju Morawsko - Śląskiego – Republiki Czeskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie robocze pod przewodnictwem Pana Dariusza Starzyckiego – Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Tematem rozmów były kwestie dotyczące możliwości współpracy, wymiany doświadczeń i specjalistycznej wiedzy fachowej z zakresu planowania przestrzennego i geoinformacji. Goście odwiedzili Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Kartograficznej w Katowicach, gdzie zapoznali się z geoportalem województwa śląskiego ORSIP 2.0, zadaniami jednostki dotyczącymi bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k i map topograficznych w skali 1:10000.

W kolejnym dniu wizyty nasi goście uczestniczyli w Kosmicznym Dniu GIS, który WODGIK organizował w Planetarium Śląskim. Uczestnikom GISDAYa przedstawiciele czeskiej delegacji zaprezentowali aplikacje mapowe z zakresu planowania przestrzennego, terenów zabudowy, natężenia ruchu, terenów poprzemysłowych oraz Atlas Kraju Morawsko-Śląskiego.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. mikołowski, m. Ruda Śląska, m. Katowice

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • pow. mikołowski,
 • m. Ruda Śląska,
 • m. Katowice.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. mikołowskiego i m. Ruda Śląska. Natomiast dla m. Katowice zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. mikołowskim.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. lubliniecki, pow. myszkowski

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • pow. lubliniecki,
 • pow. myszkowski.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. lublinieckiego i pow. myszkowskiego.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Bielsko-Biała, pow. bielski

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów:

 • m. Bielsko-Biała
 • pow. bielski.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Bielsko-Biała i pow. bielskiego.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. żywiecki

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. żywiecki.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. żywiecki.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Gliwice

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Gliwice.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Gliwice.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. cieszyński i m. Jastrzębie-Zdrój

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 2 powiatów:

 • pow. cieszyński,
 • m. Jastrzębie-Zdrój.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. cieszyńskiego i m. Jastrzębie-Zdrój.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. bieruńsko-lędziński, m. Bytom, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, m. Tychy i m. Zabrze

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 6 powiatów:

 • pow. bieruńsko-lędziński,
 • m. Bytom,
 • m. Jaworzno,
 • m. Sosnowiec (pow. stykowy),
 • m. Tychy (pow. stykowy),
 • m. Zabrze.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. bieruńsko-lędzińskiego, m. Bytom, m. Jaworzno i m. Zabrze. Natomiast dla m. Sosnowiec zostały zaktualizowane styki na granicy z m. Jaworzno, a dla m. Tychy zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. bieruńsko-lędzińskim.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. tarnogórski, m. Chorzów, m. Piekary Śląskie, m. Siemianowice Śląskie i m. Świętochłowice

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 5 powiatów:

 • pow. tarnogórski,
 • m. Chorzów,
 • m. Piekary Śląskie,
 • m. Siemianowice Śląskie,
 • m. Świętochłowice.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Chorzów, m. Piekary Śląskie, m. Siemianowice Śląskie i m. Świętochłowice. Natomiast dla pow. tarnogórskiego zostały zaktualizowane styki na granicy z m. Piekary Śląskie.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Mysłowice.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Mysłowice

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Mysłowice.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Żory.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Żory

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Żory.Aktualizacja BDOT10k

OTWARTE DANE

Informujemy, że w lokalizacji Otwarte dane zostały umieszczone do pobrania Dane dotyczące warstw tematycznych zabudowy oraz terenów zielonych i upraw dla obszaru województwa śląskiego opracowane na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k w formacie SHP.Informacja

DRUKI MAPOWE BEZ OPŁAT

WODGiK w Katowicach informuje, że została wyłączona z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego część druków mapowych. W związku z powyższym i zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - kopie materiałów zasobu, które zostały wyłączone z zasobu i stanowią dokumentację niearchiwalną, która może podlegać brakowaniu, mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotom realizującym zadania publiczne lub podmiotom pożytku publicznego albo innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną lub edukacyjną. Pod linkiem znajduje się wykaz materiałów oraz dostępne ilości poszczególnych egzemplarzy. Podmioty spełniające wymogi ww. rozporządzenia i zainteresowane pozyskaniem nieodpłatnie druków mapowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 209 19 65 lub wiadomość e-mail pzgik@wodgik.katowice.pl w terminie do 30 czerwca br.Informacja

OTWARTE DANE

Informujemy, że w lokalizacji Otwarte dane zostały umieszczone do pobrania wybrane warstwy tematyczne opracowane na podstawie BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego w zakresie budynków, sieci dróg, sieci kolejowej oraz sieci wodnej.
Dane o aktualności 2019-2022 zostały udostępnione w formacie plików SHP.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. tarnogórskiego.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. tarnogórski.

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw i przebiegów ulic, numerów szlaków drogowych, rond, parkingów i przystanków autobusowych.Portal PZGiK

Portal PZGiK

Informujemy, że z dniem 30 grudnia 2021 r. został uruchomiony Portal PZGiK służący do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania materiałów i danych z wojewódzkiej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Logo PZGiK

Portal PZGiK jest częścią Podbeskidzkiego Portalu Informacji Przestrzennej, który został wykonany w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.ORSIP 2.0

Geoportal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego - ORSIP 2.0

ORSIP 2.0 to nowa odsłona Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego.
Adresy www.orsip.pl i mapy.orsip.pl zostały wygaszone.
Geoportal ORSIP 2.0 dostępny jest po adresem geoportal.orsip.pl

Logo ORSIPAktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. będziński, pow. bieruńsko-lędziński, pow. mikołowski, pow. myszkowski, pow. pszczyński, pow. rybnicki, pow. wodzisławski, pow. zawierciański, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Rybnik, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Tychy i m. Żory.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 20 powiatów:

 • pow. będziński,
 • pow. bieruńsko-lędziński,
 • pow. mikołowski,
 • pow. myszkowski,
 • pow. pszczyński,
 • pow. rybnicki,
 • pow. wodzisławski,
 • pow. zawierciański,
 • m. Chorzów,
 • m. Dąbrowa Górnicza,
 • m. Jaworzno,
 • m. Katowice,
 • m. Mysłowice,
 • m. Piekary Śląskie,
 • m. Ruda Śląska,
 • m. Rybnik,
 • m. Siemianowice Śląskie,
 • m. Sosnowiec,
 • m. Tychy,
 • m. Żory.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. będzińskiego, m. Katowice, m. Rybnik, m. Sosnowiec i m. Tychy. Natomiast dla pozostałych powiatów zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. będzińskim, m. Katowice, m. Rybnik, m. Sosnowiec i m. Tychy.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. cieszyńskiego.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. cieszyński

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw i przebiegów ulic, numerów szlaków drogowych oraz granic rezerwatów przyrody.ORSIP 2.0

Przekształcenie ORSIP do ORSIP 2.0

Informujemy, że Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) w obecnej formie będzie działał do 31 grudnia 2021r. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem od stycznia 2022r. nowego portalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP 2.0). O szczegółach nowego geoportalu poinformujemy wkrótce.

Kontakt w sprawach Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego:
e-mail: orsip@wodgik.katowice.pl
Telefon: (32) 60 19 808
Beata Płaczek - bplaczek@wodgik.katowice.plAktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. tarnogórski, pow. gliwicki, pow. lubliniecki, m. Bytom, m. Gliwice i m. Zabrze

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 6 powiatów:

 • pow. tarnogórski,
 • pow. gliwicki,
 • pow. lubliniecki,
 • m. Bytom,
 • m. Gliwice,
 • m. Zabrze.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. tarnogórskiego. Natomiast dla pow. gliwickiego, pow. lublinieckiego, m. Bytom, m. Gliwice i m. Zabrze zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. tarnogórskim.Marszałkowski Budżet Obywatelski - głosowanie

Zachęcamy do oddania głosu w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Link do głosowaniaWarsztaty (online) projektu EO4GEO.

EO4GEO to projekt finansowany przez UE, który rozwija ekosystem narzędzi, mający na celu wypełnienie luki w umiejętnościach, poprzez wprowadzenie szkoleń i innych działań edukacyjnych, co ma sprzyjać wzmacnianiu absorpcji danych i usług satelitarnych / geoprzestrzennych w szerokim zakresie zastosowań. Narzędzia wypracowane w ramach projektu EO4GEO będą skierowane zarówno do instytucji edukacyjnych, jak i przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie.

W dniach 21 - 22 października 2021 r. zostaną przeprowadzone w Polsce warsztaty online projektu EO4GEO. Zainteresowanych uczestników wydarzenia zapraszamy do rejestracji.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/inicjatywa-eo4geo-czym-wlasciwie-jest-i-kto-moze-z-niej-skorzystac/
https://www.nereus-regions.eu/2021/06/22/registration-is-open-eo4geo-workshop-21-22-october-2021-shaping-the-future-workforce-of-the-space-geospatial-sector-in-poland/
http://www.eo4geo.eu/tools/Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. bielskiego.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. bielski

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw ulic.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. wodzisławskiego.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. wodzisławski

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw ulic oraz wybranych atrybutów dotyczących budynków oraz dróg.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. rybnicki.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. rybnicki

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw ulic oraz wybranych atrybutów dotyczących budynków.Budżet obywatelski

Marszałkowski Budżet Obywatelski - zmiany

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w procedurze zgłaszania zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.
Czytaj więcejAktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. raciborski.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • pow. raciborski

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw ulic, skwerów i placów.Ruszył nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. mają dominujący charakter ekologiczny;
 2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
 3. służą rozwojowi całego Województwa.

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Środki dla poszczególnych podregionów zostały, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, podzielone w następujący sposób:

 • Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł),
 • Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (750 000 zł);
 • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (800 000 zł);
 • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (750 000 zł);
 • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (650 000 zł);
 • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (550 000 zł);
 • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (750 000 zł).

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO:

 1. w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków;
 2. w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

Poza powyższymi wprowadzono również inne zmiany mające charakter porządkowy dotychczasowych regulacji prawnych.

Aby zgłosić zadanie należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO, który jest dostępny na stronie bo.slaskie.pl w zakładce Zgłoś zadanie. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa do 16 maja.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej bo.slaskie.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budżet ObywatelskiAktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Żory.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatu:

 • m. Żory

BDOT10k została zaktualizowana w zakresie nazw ulic.Rozwój platformy ORSIP oraz infrastruktury informacji przestrzennej w regionie

W dniu dzisiejszym tj. 19.01.2021 z udziałem Wicemarszałka Województwa Pana Dariusza Starzyckiego oraz Dyrektorów Departamentów, Jednostek i Spółek Województwa Śląskiego odbyła się wideokonferencja dotycząca Rozwoju platformy ORSIP oraz infrastruktury informacji przestrzennej w regionie. Spotkanie dotyczyło rozwoju Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego a tym samym dostosowania tego geoportalu do potrzeb użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, a także do dynamicznego rozwoju cyfryzacji i wykorzystania danych przestrzennych w różnych obszarach.

Przedstawiono m.in:

 • obecną formę działania geoportalu ORSIP,
 • założenia i plany dotyczące rozwoju geoportalu ORSIP i infrastruktury informacji przestrzennej w regionie,
 • możliwości wykorzystania danych przestrzennych i aplikacji mapowych,
 • przykłady opracowań i kompozycji mapowych oraz aplikacji mobilnych,
 • 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • ankietę dotyczącą wykorzystania danych przestrzennych i geoportalu regionalnego.


Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. częstochowskiego i pow. zawierciańskiego.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 2 powiatów:

 • pow. częstochowski,
 • pow. zawierciański.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. częstochowskiego i pow. zawierciańskiego.30 lat WODGiK

30 lat WODGiKu – łączymy tradycję z nowoczesnością

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK) funkcjonuje już 30 lat. Został powołany zarządzeniem Wojewody Katowickiego nr 197/90 z dnia 31 grudnia 1990 r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostka została przejęta z mocy prawa przez Samorząd Województwa Śląskiego.

WODGiK wykonuje zadania z dziedziny geodezji, kartografii i infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi i udostępnia wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Polsce. Jako pierwszy w kraju przystąpił do realizacji kilku nowatorskich przedsięwzięć z dziedziny geodezji i kartografii, swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi ośrodkami i instytucjami. Współpracuje z wieloma jednostkami w województwie i kraju. Udziela technicznego wsparcia w zakresie opracowań kartograficznych, aplikacji mapowych i baz danych, jednostkom organizacyjnym województwa śląskiego.

Od lipca 2020 r. WODGiK prowadzi Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej ORSIP, geoportal Województwa Śląskiego, który umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług. Geoportal obejmuje dane z wielu obszarów tematycznych m.in. geodezji i kartografii, transportu, turystyki, ochrony środowiska, przyrody, map historycznych, danych statystycznych, gospodarki przestrzennej, inwestycji

Ponadto w ramach ORSIP realizowane są także dedykowane aplikacje mapowe dotyczące m.in.:

W oparciu o zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, umiejętności oraz wykwalifikowaną kadrę WODGiK realizuje obecnie działania dotyczące modernizacji systemu ORSIP w celu zmiany środowiska aplikacyjnego oraz pozyskania nowych (aktualnych) danych z obszarów odpowiadającym potrzebom użytkowników systemu.

Aktualne informacje dotyczące geoportalu ORSIP znajdą Państwo w serwisie społecznościowym.

Zachęcamy do korzystania z geoportalu ORSIP, aplikacji mapowych oraz zasobów WODGiKuAktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. kłobuckiego, pow. będzińskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 4 powiatów:

 • pow. kłobucki,
 • pow. będziński,
 • m. Dąbrowa Górnicza,
 • m. Sosnowiec.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. kłobuckiego i m. Dąbrowa Górnicza. Natomiast dla pow. będzińskiego i m. Sosnowiec zostały zaktualizowane styki na granicy z m. Dąbrowa Górnicza.Nowe arkusze SOK

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te zostały zlecone przez Województwo Śląskie i obejmują 4 arkusze z obszaru powiatu pszczyńskiego. W ramach tego opracowania została również zaktualizowana baza BDOT10k dla całego obszaru powiatu: lublinieckiego, myszkowskiego i pszczyńskiego.

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

Zasięg dostępnych opracowań SOK

Powiększ
Zasięg nowych opracowańAktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. lublinieckiego, pow. myszkowskiego, pow. pszczyńskiego, pow. bielskiego, pow. cieszyńskiego, pow. tarnogórskiego, m. Tychy, m. Żory.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 8 powiatów:

 • pow. lubliniecki,
 • pow. myszkowski,
 • pow. pszczyński,
 • pow. bielski,
 • pow. cieszyński,
 • pow. tarnogórski,
 • m. Tychy,
 • m. Żory.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. gliwickiego. Natomiast dla pow. raciborskiego, pow. rybnickiego i m. Rybnik zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. gliwickim.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. gliwickiego, pow. raciborskiego, pow. rybnickiego, m. Rybnik.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 4 powiatów:

 • pow. gliwicki,
 • pow. raciborski,
 • pow. rybnicki,
 • m. Rybnik.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. gliwickiego. Natomiast dla pow. raciborskiego, pow. rybnickiego i m. Rybnik zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. gliwickim.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Chorzów, m. Ruda Śląska i m. Zabrze

 • m. Chorzów,
 • m. Ruda Śląska,
 • m. Zabrze
Baza BDOT10k - Chorzów


Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Częstochowa, m. Gliwice, m. Piekary Śląskie i m. Świętochłowice.

 • m. Częstochowa,
 • m. Gliwice,
 • m. Piekary Śląskie,
 • m. Świętochłowice


Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. bieruńsko-lędziński, m. Katowice, m. Tychy.

 • pow. bieruńsko-lędziński,
 • m. Katowice,
 • m. Tychy.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru pow. bieruńsko-lędzińskiego. Natomiast dla m. Katowice i m. Tychy zostały zaktualizowane styki na granicy z pow. bieruńsko-lędzińskim.Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: pow. mikołowski, m. Bytom, m. Jaworzno, m. Mysłowice

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla:

 • pow. mikołowskiego,
 • m. Bytom,
 • m. Jaworzno,
 • m. Mysłowice.


Aktualizacja BDOT10k

Do pobrania zaktualizowane dane BDOT10k: m. Jastrzębie-Zdrój, m. Siemianowice Śląskie, pow. wodzisławski.

W zakładce Otwarte dane udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 3 powiatów:

 • m. Jastrzębie-Zdrój,
 • m. Siemianowice Śląskie,
 • pow. wodzisławski.

BDOT10k została zaktualizowana dla całego obszaru m. Jastrzębie-Zdrój i m. Siemianowice Śląskie. Natomiast dla pow. wodzisławskiego został zaktualizowany styk na granicy z m. Jastrzębie-Zdrój.

Poniżej wizualizacja fragmentu BDOT10k z m. Jastrzębie-Zdrój.

Baza BDOT10k - Jastrzębie ZdrójDane bez opłat

Baza BDOT10k woj. śląskiego – bez opłat.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 lipca br. nowelizacji ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 782) i zapisami art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. h ww. ustawy informujemy, że na stronie internetowej w pasku głównym, została dodana zakładka Otwarte dane, w której umieszczone są do pobrania, zbiory danych bazy BDOT10k dla powiatów województwa śląskiego.

Pasek

Zbiory będą aktualizowane a informacja o zmianie plików zawarta jest w kolumnie Data modyfikacji. Informacje dotyczące aktualności i trwającej aktualizacji bazy BDOT10k, zawarta jest na mapach umieszczonych w zakładce Otwarte dane.

Mapa stanu aktualności bazy BDOT10k w woj. śląskim
Mapa powiatów w woj. śląskim w trakcie aktualizacji bazy BDOT10k

MapaORSIP 2.0

Od 1 lipca br. WODGiK prowadzi ORSiP oraz powiązane systemy.

Informujemy, iż w związku z uchwałą nr VI/19/9/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r., zadania ŚCSI przejmuje WODGiK w zakresie prowadzenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), a także w zakresie realizacji niezbędnych prac wynikających z zawartych umów w ramach projektów, dla których ORSIP stanowi integralną część lub dla których ORSIP stanowi platformę do publikowania danych przestrzennych. Powyższe dotyczy projektów:

 • BIOGEO-SILESIA,
 • OPI-TPP
 • OPI-TPP 2.0,
 • Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa,
 • Mobilne Śląskie.

Na stronie internetowej WODGiK został zamieszczony pasek z kafelkami/linki do powyższych projektów.

Podział menu

Powyższe zadania będą realizowane przez Pracownię Infrastruktury informacji przestrzennej.
Kontakt:
Kierownik Pracowni: mgr inż. Beata Płaczek
e-mail: bpl@wodgik.katowice.pl
tel. (32) 60 19 808

Adresy e-mail z domeny @orsip.pl pozostają aktualne.

Przejdź do ORSIP ORSIPOgłoszenie

Nowe zamówienie Województwa Śląskiego na aktualizację BDOT10k i opracowanie map topograficznych.

Województwo Śląskie ogłosiło przetarg na aktualizację BDOT10k dla obszaru powiatów: pszczyńskiego, lublinieckiego i myszkowskiego oraz wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000.

Zakres prac obejmuje:

 • weryfikację atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
 • weryfikację danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez GUGiK,
 • aktualizację i weryfikację BDOT10k na podstawie dostępnych materiałów źródłowych oraz wywiadu terenowego,
 • opracowanie 4 arkuszy mapy topograficznej z terenu pow. pszczyńskiego.

Otwarcie ofert przewidziano na dzień 11 maj 2020r.

Przejdź do treści zamówienia

OgłoszenieInformacje o administracji

Informacje o administracji geodezyjnej województwa śląskiego

Informujemy, że utworzyliśmy nową zakładkę Informacje o administracji geodezyjnej województwa śląskiego. Po zaznaczeniu na mapie bądź wyborze z listy wyświetlane są dane adresowe i kontaktowe do danego urzędu. Ponadto tabela informacyjna zawiera linki do geoportalu, e-usług, usług sieciowych oraz portalu dla geodetów.

Przejdź do nowej zakładki informacyjnej

MapaNowy produkt

Nowy produkt w wzgik

W wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępna jest już ortofotomapa wykonana na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych z 2019 roku. Ortofotomapa obejmuje swym zasięgiem obszar całego województwa śląskiego i jest dostępna w skali 1:5000 oraz formacie plików geotiff – układ współrzędnych "1992".

Do opracowania wykorzystano cyfrowe zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela 0,25 metra.Spotkanie robocze

Spotkanie robocze z przedstawicielami służb mundurowych województwa śląskiego.

W dniu 12 lutego br. z inicjatywy WODGiK w Katowicach we współpracy z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Śląskiego ds. związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym oraz Dyrektorem Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami służb mundurowych województwa śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
 • Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
 • 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
 • Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach,
 • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Celem spotkania była prezentacja możliwości wykorzystania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. bazy danych obiektów topograficznych i bazy danych fakultatywnych w realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym. Zaprezentowano także materiały, jakie wchodzą w skład centralnego oraz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą możliwości wzajemnej współpracy i wymianą doświadczeń w zakresie wykorzystania danych z WODGiK w działaniach służb mundurowych.Nowe arkusze SOK

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te zostały zlecone przez Województwo Śląskie i obejmują 45 arkuszy z obszaru powiatu: raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego, gliwickiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, będzińskiego, częstochowskiego i myszkowskiego. W ramach tego opracowania została również zaktualizowana baza BDOT10k dla ww. powiatów.

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

Zasięg dostępnych opracowań SOK

Powiększ
Zasięg nowych opracowańNowe arkusze SOK

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

Zasięg dostępnych opracowań SOK

Powiększ
Zasięg nowych opracowańOlimipiada

XLII edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 24-25 października br. odbyła się kolejna XLII edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, której organizatorem było Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W naszym województwie uczniowie z kilku szkół rywalizowali w pierwszym etapie olimpiady.

Komisji konkursowej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich przewodził Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach Pan Artur Kaczmarek, który na zakończenie części konkursowej wystąpił z wykładem dotyczącym cyfryzacji operatów technicznych. Z kolei w Zespole Szkół Technicznych w Bytomiu WODGiK reprezentowany był przez Wiesława Serewisia.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.Nowy Dyrektor WODGiK

Nowy dyrektor WODGiK w Katowicach

Od 1 września 2019 r. funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach pełni Artur Kaczmarek.

Artur Kaczmarek


Artur Kaczmarek jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek geodezja i kartografia). Ukończył także studia podyplomowe na ww. uczelni z zakresu Systemów Informacji Geograficznej i na Uniwersytecie Warszawskim - Menedżer Publiczny. Posiada 20 letnie doświadczenie w branży geodezyjnej zarówno w administracji, jak i w wykonawstwie. Uczestniczył w pracach z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowywania numerycznych map zasadniczych, a także realizował projekty geoinformatyczne dla branży górniczej. Od 2010 roku do końca sierpnia br. pracował w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Posiada uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2.Aktualizacja BOUP

Aktualizacja Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej

Trwają prace nad aktualizacją BOUP - Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej. Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku prace ukończono dla następujących obiektów (zasięg opracowania dla całego województwa).

 • administracji publicznej (urząd gminy, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, urząd miasta, urząd miasta i gminy, urząd powiatowy, urząd pracy),
 • ochrony ludności (komenda lub posterunek policji, posterunek zawodowej straży pożarnej),
 • transportu (dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, lotnisko, port),
 • kultury, sportu i rekreacji (teatr, opera, filharmonia, zoo, ogród botaniczny, pływalnia kryta, sztuczne lodowisko),
 • służby zdrowia i opieki medycznej (sanatorium),
 • zamieszkania zbiorowego (placówka opiekuńczo-wychowawcza/dom dziecka, dom opieki, dom studencki, internat/bursa).

Wyżej wymienione dane można przeglądać w portalu ORSIP, a o kolejnych zaktualizowanych warstwach będziemy Państwa informować na bieżąco. Jednocześnie zachęcamy do współtworzenia z nami baz danych i zgłaszania zmian w topografii terenu narzędziem zgłoś błąd.

Wykaz obiektów użyteczności publicznej (BOUP) dostępny jest do pobrania.Nowe arkusze SOK

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te obejmują obszar powiatu żywieckiego (45 arkuszy).

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

W trakcie opracowania jest jeszcze 57 arkuszy map z obszaru Subregionu Południowego województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski), które są opracowywane w ramach projektu z funduszy unijnych oraz 45 arkuszy map (powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki, gliwicki, tarnogórski, lubliniecki, będziński, częstochowski i myszkowski), które opracowywane są na zlecenie Województwa Śląskiego.

Zasilenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego tymi danymi planowane jest w 2019 roku.

Powiększ
Zasięg nowych opracowańGeodezja z pasją

Geodezja z Pasją- kolejna edycja konkursu

W dniu 27 maja br. zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach uczestniczył w pracach komisji konkursowej w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka w Bielsku-Białej, w związku z V edycją wojewódzkiego konkursu Geodezja z Pasją. Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój i podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczących się w zawodzie technik geodeta.

W rywalizacji uczestniczyło 11 drużyn trzyosobowych ze szkół z województwa śląskiego, kształcących na kierunku - technik geodeta. Ostatecznie w rywalizacji zespołowej na podium znalazły się następujące szkoły:

1 miejsce - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej;
2 miejsce - Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej;
3 miejsce - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył reprezentant Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, II miejsce zajął reprezentant Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie, a III zajęła reprezentantka Zespołu Szkół Budowlanych im. H. Sławika w Rybniku.

Serdecznie gratulujemy laureatom, życząc dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i inicjatywę promującą zawód geodety.

Poniżej galeria zdjęć:Nowe arkusze SOK

Nowe dane w wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te zostały przekazane przez Marszałków województw: małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i obejmują obszary leżące na granicy województwa śląskiego. Aktualny zasięg dostępnych opracowań SOK dla województwa śląskiego przedstawia poniższy rysunek.

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

W trakcie opracowania są 102 arkusze map z obszaru Subregionu Południowego województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski). Opracowanie to jest realizowane w ramach projektu z funduszy unijnych, a zasilenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego tymi danymi planowane jest w 2019 roku.

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte arkusze Ortofotomapy w skali 1:5 000, opracowane dla całego województwa śląskiego na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w 2018 roku i rozdzielczości terenowej piksela 0,25 m.Wizyta szkoły

Kolejna wizyta przyszłych geodetów w WODGiK

W marcu w WODGiK gościliśmy uczniów klas geodezyjnych uczestniczących w projekcie "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu". Celem wizyty było zapoznanie uczniów z pracą ośrodka a w szczególności z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją danych i współpracą z innymi jednostkami. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania pracowni udostępniania zasobu i galerii map, skąd nasi goście udali się na cykl prezentacji przygotowanych przez pracowników naszej jednostki. Pierwsza z nich pt. „SIP i IIP w pigułce” poświęcona była istotnym pojęciom, które maja związek z pracą służby geodezyjnej i kartograficznej w naszym kraju, w tym infrastruktury informacji przestrzennej i systemów informacji przestrzennej. Kolejna prezentacja pt. „BDOT10k od tworzenia do udostępniania” dotyczyła głównego zadania jaki realizuje WODGiK czyli prowadzenia i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych. W kolejnej prezentacji przedstawiono wykorzystanie i publikację danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na przykładzie geoportalu województwa śląskiego ORSIP. Z gościnną prezentacją wystąpił również pracownik GUGiK, który omówił współczesne systemy pomiarów satelitarnych GNSS. Na zakończenie spotkania uczniowi wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącym tematów poruszanych w prezentacjach, uczestników nagrodzono drobnymi upominkami.Nowe arkusze SOK

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te obejmują obszar powiatu zawierciańskiego (12 arkuszy).

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

W trakcie opracowania są 102 arkusze map z obszaru Subregionu Południowego województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski). Opracowanie to jest realizowane w ramach projektu z funduszy unijnych, a zasilenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego tymi danymi planowane jest w 2019 roku.

Powiększ
Zasięg wszystkich opracowańNowe arkusze SOK

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te obejmują obszar powiatu tarnogórskiego, gliwickiego, będzińskiego i lublinieckiego (21 arkuszy).

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

W trakcie opracowania są 102 arkusze map z obszaru Subregionu Południowego województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski). Opracowanie to jest realizowane w ramach projektu z funduszy unijnych, a zasilenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego tymi danymi planowane jest w 2019 roku.

Powiększ
Zasięg wszystkich opracowańGISDay 2018

WODGiK na obchodach GisDay w Sosnowcu

Po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Nasza prezentacja dotyczyła wolnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które można pozyskać bez żadnych ograniczeń oraz danych udostępnianych nieodpłatnie na konkretne cele określone przepisami prawa. Dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy materiały i dane z wzgik, możliwości ich wykorzystania we własnych opracowaniach a także warunki pozyskiwania tych danych z pzgik.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim uczestnikom za wysłuchanie naszej prezentacji i zainteresowanie naszym stoiskiem. Było to bardzo ciekawe i owocne spotkanie dla wszystkich biorących w nim udział.Szkoła

Młodzi geodeci z wizytą w WODGiK

W Pracowni zarządzania i udostępniania danych młodzież miała okazję zapoznać się z formami udostępniania materiałów oraz danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wzgik) oraz urządzeniami wielkoformatowymi wykorzystywanymi w WODGiK (skaner stołowy, rolkowy, plotery i in.). W drugiej części spotkania przyszli geodeci wysłuchali prezentacji dotyczącej tworzenia, udostępniania i wykorzystania BDOT10k, wzięli udział w pokazie on-line funkcjonalności portalu mapowego ORSIP oraz zapoznali się z nowinkami na temat współczesnych systemów pomiarów satelitarnych GNSS. Wśród osób, które wzięły udział w konkursie i prawidłowo odpowiedziały na pytania rozlosowano drobne upominki.

Wizytacja szkoły

Wizytacja szkołyVademecum

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klientów WODGiK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 29, tel. +48 (32) 20 91 966 (sekretariat), e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl, www.wodgik.katowice.pl
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@ wodgik.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie przyjmowanych wniosków o udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zgłoszeń prac geodezyjnych /kartograficznych i zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/ kartograficznych
  • archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2101); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.); Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych/
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług, zapewniającym naszej jednostce funkcjonowanie i rozwój rozwiązań technicznych i organizacyjnych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) oraz motyw 39 RODO.
 7. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby zgodnie z prawem przyjmować i realizować wnioski i zawiadomienia.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Państwa dane pozyskiwane są wprost od Właściciela danych oraz Pomiotu realizującego zadania związane z opracowaniem materiałów geodezyjnych i kartograficznych do analizy zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych.


Vademecum

Vademecum użytkownika BDOT10k

Informujemy, że w dziale "Do pobrania" zamieściliśmy „Vademecum użytkownika BDOT10k” zawierające skrót informacji o bazie, wykaz klas obiektów wraz z definicjami, najważniejsze zasady wprowadzania danych oraz ich ograniczenia. Mamy nadzieję, że ułatwi ono użytkownikom pracę z bazą oraz wykonywanie poprawnych analiz na jej podstawie.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu. ZobaczNowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te obejmują obszar powiatu częstochowskiego (38 arkuszy).

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

W roku 2018 planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie 102 arkuszy map z obszaru Subregionu Południowego województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski). Opracowanie to będzie realizowane w ramach projektu z funduszy unijnych, a zasilenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego tymi danymi planowane jest na przełom lat 2018/2019.

Powiększ
Zasięg wszystkich opracowańGISDay 2017 za nami

GISDay 2017

W dniu 15 listopada 2017 roku w zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu pod patronatami Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta Zabrze oraz SGP odbyła się konferencja pt. "Fedruj wiedzę o GIS w podziemiach Guido".

W konferencji wzięło udział 230 osób (tyle pomieściła sala koncertowa), a wśród nich pracownicy spółek branżowych, administracji, doktoranci, studenci, uczniowie szkół średnich.

Tegoroczna konferencja była wyjątkowa i nie tylko ze względu na merytorykę ale również i na miejsce. Odbyła się na poziomie 320m pod powierzchnią ziemi w Komorze Badawczej nr 8 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO.

Już od pierwszych minut przybycia na Kopalnię Guido zapowiadała się niezwykła podróż z GIS-em. Pod ziemię zwiozła nas szola, taka jakiej używają górnicy w czynnych kopalniach. Ekspresowy zjazd w ciemnościach zajął zaledwie kilkadziesiąt sekund!

Następnie przeszliśmy pod opieką przewodników korytarzami kopalni do niebanalnej przestrzeni sali konferencyjnej. Punktualnie o 9.00 nastąpił start konferencji, którą otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa po przywitaniu wszystkich gości przez Dyrektor WODGiK Katowice Alicję Kulka, organizatora wydarzenia.

Zaprezentowano bardzo interesujące tematy z dziedziny GIS-u omawiane przez dr hab. inż. Dariusza Gotliba prof.PW, który przedstawił kierunki rozwoju GIS w Polsce w świetle Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, dr hab. inż. Violettę Sokołę - Szewiołę prof.Polsl. która omówiła zastosowanie GIS do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego na obiekty budowlane. Marcin Paź z Esri Polska w sposób lekki i przejrzysty pokazał zastosowanie GIS Esri w służbie e-przyszłości. Natomiast Izabella Leszczyniak ze ŚCSI w Katowicach zaprezentowała śląski ORSIP, a na zakończenie Piotr Pachół z-ca dyrektora WODGiK omówił BDOT 10k oczami użytkowników.

Zupełnie odmienną prezentację, wydawałoby się niezwiązaną z tematem konferencji przedstawił dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje wystąpienie poświecił tematowi ludzkiego mózgu w kontekście nowoczesnych technologii. Ten niezwykły organ naszego ciała, który ciągle rozwija się z niesamowitym tempem nadal pozostaje dla nas zagadką. Ewoluuje pod znaczącym wpływem środowiska zewnętrznego i oczywiście nowych technologii a ludzie wciąż szukają odpowiedzi na pytanie kiedy ludzki mózg jest dojrzały, jego akie ma ograniczenia i możliwości – prezentacja ta zrobiła na naszych gościach niezwykłe wrażenie, a rozmowy na jej temat toczyły się w do późna w kuluarach. Wszak temat ten dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku.

Prezentacje przeplatały bardzo ciekawe filmy dotyczące tematyki konferencji.

Dodatkowa atrakcją dla uczestników, z której nie można było nie skorzystać było zwiedzenie zabytkowej kopalni. Odkrywanie poziomu 320 okazało się niesamowitą podziemną przygodą, wiązało się przede wszystkim z poznawaniem rozwoju techniki górniczej od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych. Największymi atrakcjami na poziomie 320 m była podwieszana kolejka, którą przejechaliśmy część trasy w rejon pracy dwóch kombajnów górniczych, chodnikowego i ścianowego. Tam z bliska zobaczyliśmy, jak pracują te potężne maszyny do urabiania skał i węgla. Jest to jedyna tego typu kolejka górnicza na świecie udostępniona dla turystów! Przekonaliśmy się, jak wygląda ciężka praca górnika, w jakich warunkach wydobywa się węgiel. Przeszliśmy przez prawdziwy labirynt górniczych wyrobisk – momentami było stromo i ciasno! Tutaj mieliśmy okazję przekonać się dlaczego na całej trasie turystycznej należy zawsze mieć hełm chroniący głowę. Choć Kopalnia Guido od lat nie wydobywa węgla, to na trasie turystycznej go nie brakuje, w zupełnie surowej formie pokładu o grubości nawet do dwóch metrów.

Na powierzchnię wyjechaliśmy zakurzeni i zadowoleni, z głowami pełnymi wrażeń i wnioskiem, że wolimy jednak zajmować się GIS-em.

Patronat medialny imprezy - miesięcznik Geodeta, Przegląd GeodezyjnyAktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k)

Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k)

Do wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały włączone kolejne dane powstałe w ramach zamówienia GUGiK - "Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT" dla obszaru powiatów: będzińskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego oraz miast: Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie i Siemianowice Śląskie.

Na podstawie PRG zaktualizowano przebieg granic administracyjnych, uzgodniono geometrię wszystkich obiektów gromadzonych w BDOT10k zgodnie z nowym zasięgiem zbiorów danych oraz uzgodniono styki zbiorów danych BDOT10k w ramach zamówienia oraz pomiędzy jego sąsiednimi częściami.

Opracowano również na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k Standardowe Opracowania Kartograficzne (SOK) – mapę topograficzną w skali 1:10 000 dla następujących arkuszy województwa śląskiego:

M-34-51-A-d-4
M-34-51-D-a-1Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k)

Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k)

Do wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały włączone kolejne dane powstałe w ramach zamówienia GUGiK - "Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT" dla obszaru powiatów: bieruńsko-lędzińskiego i tarnogórskiego oraz miast: Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec i Tychy.

Na podstawie PRG zaktualizowano przebieg granic administracyjnych, uzgodniono geometrię wszystkich obiektów gromadzonych w BDOT10k zgodnie z nowym zasięgiem zbiorów danych oraz uzgodniono styki zbiorów danych BDOT10k w ramach zamówienia oraz pomiędzy jego sąsiednimi częściami.

Opracowano również na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k Standardowe Opracowania Kartograficzne (SOK) – mapę topograficzną w skali 1:10 000 dla następujących arkuszy województwa śląskiego:

M-34-51-A-d-3
M-34-51-C-a-3
M-34-51-C-a-4
M-34-51-C-b-1
M-34-51-C-b-2
M-34-51-C-b-3
M-34-51-C-c-1
M-34-51-C-c-2Pierwsza w Polsce metropolia na Śląsku

Pierwsza w Polsce metropolia na Śląsku

29 czerwca br. podpisane zostało rozporządzenie w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim o nazwie Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia.
Związek metropolitalny tworzyć będzie 41  miast i gmin województwa Śląskiego (Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice) o łącznej powierzchni 2553 km2, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób.

Poniżej opracowanie własne granic metropolii na podstawie danych z BDOT10k:

MetropoliaAktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k)

Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).

Do wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały włączone dane powstałe w ramach zamówienia GUGiK - "Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranych obszarów miejskich na podstawie bazy BDOT" dla obszaru powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i żywieckiego oraz miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze i Żory.

Na podstawie PRG zaktualizowano przebieg granic administracyjnych, uzgodniono geometrię wszystkich obiektów gromadzonych w BDOT10k zgodnie z nowym zasięgiem zbiorów danych oraz uzgodniono styki zbiorów danych BDOT10k w ramach zamówienia oraz pomiędzy jego sąsiednimi częściami.Aktualizacja Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej

Aktualizacja Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej

Trwają prace nad aktualizacją BOUP - fakultatywnej części bazy danych wojewódzkiego zasobu.
Na koniec drugiego kwartału prace ukończono dla następujących obiektów (zasięg opracowania dla całego województwa):

 • państwowa straż pożarna,
 • policja,
 • urząd skarbowy/celny (wcześniej dwie warstwy, zweryfikowane i zaktualizowane zgodnie z reformą krajowej służby celno-skarbowej),
 • prokuratura,
 • urząd pracy,
 • urząd administracji publicznej,
 • sanatorium,
 • teatr,
 • opera, filharmonia.

Wyżej wymienione dane można przeglądać w portalu ORSIP, a o kolejnych zaktualizowanych warstwach będziemy Państwa informować na bieżąco. Jednocześnie zachęcamy do współtworzenia z nami baz danych i zgłaszania zmian w topografii terenu narzędziem zgłoś błąd.Życzenia Wielkanocne

GisDay 2017

Komora GUIDO
Kopalnia Guido w Zabrzu

Program GISDay 2017 GUIDO

15 listopada br. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zaprasza w ramach międzynarodowych obchodów GisDay na konferencję pt.

"e-GisDay, e-Urząd, e-Przyszłość, Fedruj wiedzę o GIS w podziemiach Guido"

W tym roku uczestników obchodów będziemy gościć w przestrzeniach zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu w Komorze Badawczej nr 8 na poziomie 320, gdzie oprócz wysłuchania prezentacji przybyli goście będą mieli okazję poznać kulturę górniczą naszego regionu zwiedzając trasę turystyczną na poziomie 320.

Organizowana konferencja ma formę otwartą, spodziewamy się ok. 200 uczestników.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Głównego Geodety Kraju i Prezydenta Miasta Zabrze. Patroni medialni wydarzenia to Magazyn Geodeta, Przegląd Geodezyjny oraz Geoforum - Polski Internetowy Informator Geodezyjny. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia przedstawimy w późniejszym terminie. Serdecznie zapraszamy.

Komora badawcza GUIDO Komora Badawcza nr 8 na poziomie 320Nowy produkt w wzgik

Nowy produkt w wzgik

W wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępna jest już ortofotomapa wykonana na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych z 2015 roku.

Ortofotomapa obejmuje swym zasięgiem obszar całego województwa śląskiego i jest dostępna w formacie plików geotiff – układ współrzędnych "1992".

Do opracowania wykorzystano cyfrowe zdjęcia lotnicze o terenowej wielkości piksela 0,25 metra oraz dane z aerotriangulacji i numeryczny modelu terenu wykonane w ramach zlecenia ARiMR.

Skorowidz dostępnych arkuszy ortofotomapy.Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych

Nowe arkusze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000

Do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały przyjęte nowe arkusze Standardowego Opracowania Kartograficznego (SOK) - mapy topograficzne w skali 1:10 000, opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Opracowania te obejmują obszar powiatu gliwickiego (15 arkuszy) i powiatu kłobuckiego (25 arkuszy).

Powiększ
Zasięg nowych opracowań

Planuje się, że w 2017 roku do zasobu geodezyjnego i kartograficznego trafią kolejne zestawy zaktualizowanych danych BDOT10k oraz kolejne arkusze SOK w skali 1:10 000.

W chwili obecnej w trakcie opracowania jest 10 arkuszy z obszaru powiatu będzińskiego, a w planach na rok 2017 jest zamówienie publiczne na opracowanie 35 arkuszy map z obszaru powiatu częstochowskiego.

W latach 2017-2018 planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie 102 arkuszy map z obszaru Subregionu Południowego województwa śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski). Opracowanie to będzie realizowane w ramach projektu z funduszy unijnych, a zasilenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego tymi danymi planowane jest na przełom lat 2018/2019.

Powiększ
Zasięg wszystkich opracowań

Skorowidz wszystkich dostępnych map aktualizowany na bieżąco.Zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości

Uległy zmianie i zniesieniu urzędowe nazwy niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. W związku z tym nazwy niektórych obiektów z obszaru naszego województwa uległy zmianom.

Powiększ
Zmiany nazw obiektów

Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:

OBIEKTY TOPOGRAFICZNE
L.P.Nazwa obiektuOpis obiektu
1Nieboczowy (-czów), uroczyskoDawna miejscowość położona na terenie gminy Lubomia, w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim, o nastepujących współrzędnych geograficznych 50°02'38'' szerokości geograficznej północnej i 18°15'33'' długości geograficznej wschodniej

Wykaz zmienionych urzędowych nazw miejscowości

ZMIANY NAZW MIESCOWOŚCI
L.P.PowiatGminaZmienione nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
nazwa dotychczasowanazwa zmieniona
2będzińskiPsaryBrzękowice Dolne, część wsi Brzękowice-WałBrzękowice Dolne, wieś-wic -nych, brzękowicki
3będzińskiPsaryChrobakowe, wieśąbie Chrobakowe, wieś-bia -wego, dąbski
4będzińskiPsaryDąbie-Swaty, część wsi DąbieDąbie Górne, wieś-bia -nego, dabski
5będzińskiPsaryGrodków, wieśGródków, wieś-kowa, gródkowski
6bieruńsko-lędzińskiBojszowyNowe Bojszowy, wieśBojszowy Nowe, wieś-szów -wych, bojszowski
7częstochowskiKłomniceZbereżka, koloniaZberezka, wieś-ki, zberski
8kłobuckiLipieŁyżniaki, przysiółek wsi DankówŁyżniaki, przysiółek wsi Troniny-ków
9kłobuckiLipieTroniny, przysiółek wsi DankówTroniny, wieś-nin, troniński
10wodzisławskiLubomiaBuglowiec, część wsi SyryniaBuglowiec, część wsi Nieboczowy-wca

Wykaz zniesionych urzędowych nazw miejscowości

ZNIESIENIE NAZW MIEJSCOWOŚCI
L.P.PowiatGminaZnoszone nazwy miejscowościDrugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
11częstochowskiLelówKuśmierki, część wsi Gródek-rek
12częstochowskiLelówNakło, osada-ła
13częstochowskiLelówZa Lasem, przysiółek wsi PodlesieZa Lasem
14kłobuckiLipieDanków-Osada, część wsi Danków-kowa -Osady
15kłobuckiLipieNa Dukcie, część wsi WapiennikNa Dukcie
16kłobuckiLipieRębielice Szlacheckie, kolonia-lic -kich
17żywieckiŁodygowiceBierna Mała, część wsi Bierna-nej -łej
18żywieckiŁodygowiceDąbki, część wsi Łodygowice-ków
19żywieckiŁodygowiceDuraje, część wsi Łodygowice-jów


Monitoruj z nami zmiany w topografii swojej okolicy

Monitoruj z nami zmiany w topografii swojej okolicy

W WODGiK w Katowicach, w porozumieniu z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii prowadzone jest monitorowanie zmian w topografii terenu na potrzeby aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k). Na podstawie dostępnych ortofotomap, zdjęć lotniczych, rejestrów publicznych, informacji udostępnianych przez miasta, gminy i powiaty a także środków masowego przekazu gromadzone są informacje o nowych inwestycjach oraz o zmianach, w szczególności dotyczących budynków, budowli i sieci drów, które wykorzystywane są podczas aktualizacji BDOT10k i opracowaniu map topograficznych. Kwartalne raporty z monitorowania zmian w topografii terenu przekazywane są do GUGiIK.

Zachęcamy do współtworzenia z nami bazy danych obiektów topograficznych i zgłaszaniu zauważonych zmian w topografii terenu w stosunku do istniejącej bazy. Skorzystaj z narzędzia "Zgłoś błąd" na portalu ORSIP oraz na portalu Facebook  przesyłając nam informację o zauważonych różnicach.Nowa edycja kalendarza WODGiK

Kolejna edycja kalendarza promującego wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny na rok 2017.

W tym roku zachęcamy do zapoznania się z wizualizacją szlaków rowerowych i turystycznych opublikowanych na podkładzie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz na ortofotomapie. Powyższe dane znajdziecie Państwo w geoportalu ORSIP w module Turystyka - Szlaki turystyczne piesze i rowerowe.

Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu slaskie.travel, OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Szlaki te nie były weryfikowane w terenie, dlatego mogą zdarzyć się błędy. Tych z Państwa, którzy znajdą rozbieżności w przebiegu tras prosimy o zgłoszenie poprzez narzędzie "Zgłoś błąd" na portalu ORSIP oraz na Facebooku.

Kalendarz do pobrania
Pobierz kalendarz promujący wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficznyORSIP

Twórz z nami bazę danych obiektów topograficznych.

Zachęcamy do skorzystania z funkcjonalności portalu mapowego ORSIP. Każdy użytkownik ma możliwość zgłaszania uwag do bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). Można zaznaczać braki obiektów bądź wskazywać błędne lub nieaktualne dane z terenu województwa śląskiego.
Wystarczy wejść na stronę ORSIP i użyć narzędzia "Zgłoś błąd".

Każde nadesłane zgłoszenie jest weryfikowane.

Zgłoś błąd


Nowy rok

Życzenia noworoczne

Prosimy przyjąć życzenia wielu sukcesów, odważnych marzeń, satysfakcji, spokoju i pomyślności, aby każdy kolejny dzień Nowego Roku dostarczał energii i optymizmu do realizacji nowych wyzwań.

życzy Dyrektor WODGiK – Alicja Kulka z pracownikami.ORSIP

GisDay

17 listopada br. roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego spotkali się użytkownicy i pasjonaci Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Nie zabrakło tam również przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Mieliśmy przyjemność być jednym z wystawców podczas odbywających się obchodów GisDay w Sosnowcu. Na naszym stoisku gościliśmy pracowników naukowych uczelni, studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy zainteresowany mógł uzyskać informacje na temat wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się także przeprowadzony wśród przybyłych gości konkurs polegający na udzieleniu pisemnej, poprawnej odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi można było znaleźć w prezentacji multimedialnej prezentowanej na naszym stoisku. Konkurs zakończyliśmy losowaniem nagród wśród obecnych gości.ORSIP

Nowa warstwa obiektów użyteczności publicznej

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach opracował nową warstwę obiektów użyteczności publicznej w postaci lokalizacji siedzib ochotniczych straży pożarnych. Warstwa została opracowana na podstawie danych przekazanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Nowa warstwa została również opublikowana w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (geoportal ORSIP) w module "Dane referencyjne" oraz w module "Moduł podstawowy".

Logo OSP - symbol lokalizacji siedzib jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w portaluORSIP

ORSIP - mapy topograficzne w skali 1:100 000, układ Borowa Góra

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, na podstawie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie przetwarzania i publikowania danych i metadanych z zasobu kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 18 lipca 2014 roku, opublikował w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (www.orsip.pl) mapy topograficzne w skali 1:100 000, układ Borowa Góra, seria:

"Archiwalne Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego" z okresu 1924-1939.

Tym samym zasób prezentowanych w geoportalu ORSIP map archiwalnych powiększył się o kolejną ciekawą pozycjęORSIP

ORSIP - mapa szlaków rowerowych i turystycznych

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w geoportalu ORSIP opublikowało mapę szlaków rowerowych i turystycznych. Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu slaskie.travel, OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Szlaki te nie były weryfikowane w terenie dlatego mogą się zdarzać błędy. Rozbieżności w przebiegu można zgłaszać poprzez funkcję zgłoś błąd bądź na facebooku ŚCSI. http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=64963ORSIP

ORSIP - układ Sucha Góra

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, na podstawie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie przetwarzania i publikowania danych i metadanych z zasobu kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 18 lipca 2014 roku, opublikował w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej www.orsip.pl mapy topograficzne w skali 1:10 000, układ Sucha Góra dla następujących serii map:

 1. "Flözkarte vom nördlichen Theil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens" z okresu 1901-1913
 2. "Topograficzna mapa specjalna Zagłębia Dąbrowskiego" z okresu 1914-1918
 3. "Topographie zur Flözkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens" z okresu 1930-1935

Tym samym zasób prezentowanych w geoportalu ORSIP map archiwalnych powiększył się o kolejne ciekawe pozycje.ORSIP

25-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

W dniu 29 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK), samorządowej jednostki budżetowej, która wykonuje zadania z dziedziny geodezji, kartografii i infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi i udostępnia wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach  powołano zarządzeniem Wojewody Katowickiego nr 197/90 z dnia 31 grudnia 1990 r.

WODGiK w Katowicach jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Polsce. Jako pierwszy w kraju przystąpił do realizacji kilku nowatorskich przedsięwzięć z dziedziny geodezji i kartografii, swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi ośrodkami i instytucjami. Od kilku lat czynnie uczestniczy w prowadzeniu, administrowaniu i utrzymywaniu wojewódzkiego portalu mapowego ORSIP (Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej). Współpracuje z wieloma jednostkami w województwie i kraju. Udziela technicznego wsparcia w zakresie opracowań kartograficznych i baz danych jednostkom organizacyjnym województwa śląskiego. Prowadzi także działalność edukacyjną. Organizuje szkolenia, dni otwarte, wystawy dla studentów i uczniów a także daje możliwość odbywania stażów oraz praktyk zawodowych.

Obchody rozpoczęły się o godz. 830 mszą świętą w Katedrze Chrystusa Króla, której przewodniczył ks. biskup Adam Wodarczyk.

Następnie o 1000 w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium jubileuszowe p.n. "Geodezja wczoraj, dzisiaj i jutro".

W uroczystości wzięli udział byli i obecni pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumenatcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, przedstawiciele szkół wyższych, przyjaciele.

Seminarium poprowadziła dyrektor WODGiK Katowice Alicja Kulka, która przedstawiła najważniejsze osiągnięcia WODGiK na przestrzeni 25–ciu lat. Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik dokonał odznaczenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Katowicach Złotą odznaką honorową "za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Złota odznaka

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele centralnych i lokalnych władz, środowisk naukowych oraz branży geodezyjnej i kartograficznej m. in. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Wicemarszałek Województwa Stanisław Dąbrowa, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik, prof. Jarosław Bosy – Wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz - prof. nadzw. PWr., Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła - prof. nadzw. Pol. Śl., Śląski WINGiK Katowice Mirosław Puzia, Geodeta Województwa Śląskiego Andrzej Figas.

W programie uroczystości przewidziano wystąpienia zaproszonych gości, blok referatowy. Seminarium zakończył koncert poezji śpiewanej.

Uczestnicy seminariumORSIP

Jubileusz 25-lecia WODGiK w Katowicach

"Geodezja wczoraj, dzisiaj, jutro."ORSIP

II edycja Wojewódzkiego Konkursu "Geodezja z pasją"

W dniu 6 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka w Bielsku Białej odbyła się II edycja Wojewódzkiego Konkursu „Geodezja z pasją”. W konkursie wzięło udział jedenaście zespołów reprezentujących szkoły budowlane o profilu geodezyjnym z Rybnika, Bielska-Białej, Katowic, Żywca, Gliwic, Żor, Pszczyny, Bytomia, Częstochowy, Zawiercia oraz Wojkowic.
W rywalizacji drużynowej I miejsce zdobyła reprezentacja ZSB w Rybniku w składzie Kinga Wowra, Angelika Nowak, Szymon Mijal. Również pierwsze miejsce konkurencji indywidualnej zdobył uczeń ZSB w Rybniku Szymon Mijal.
Konkurs odbył się pod patronatem m.in. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Katowickiego Oddziału SGP.
Laureatom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.
Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie oraz nauczycielom ZSB w Bielsku Białej za bardzo dobrą organizację konkursu.

Galeria zdjęć na stronie Dziennika ZachodniegoORSIP

Obchody GISDay 2015

18 listopada br. w dniu święta użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej organizowanej na całym świecie od końca lat ’80 ubiegłego wieku, w nowoczesnych wnętrzach Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "Modelowanie otaczającej nas przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS”, której organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

W dniu tym Katowice stały się dobrym miejscem do wymiany doświadczeń i opinii. Mamy nadzieję, że przyczyniły się również do nawiązania współpracy oraz zaowocują innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie użytkowania nowoczesnych narzędzi GIS. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą konferencję w ramach tegorocznych obchodów GISDay. Podziękowania dla Dyrekcji Muzeum Śląskiego za udostępnienie wnętrz muzeum i sali konferencyjnej. Nasze podziękowania kierujemy również dla szanownych Prelegentów za podzielenie się szeroką wiedzą, wygłoszenie interesujących i inspirujących wystąpień. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja spełniła oczekiwania uczestników konferencji, a spośród wygłoszonych 13-stu referatów urozmaicanych filmami oraz poczuciem humoru Prelegentów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, wśród przybyłych 320-stu gości byli reprezentanci administracji geodezji wraz z Geodetą Województwa Śląskiego, Małopolskiego i Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pracowników samorządowych m.in planowania przestrzennego i ochrony środowiska, pracowników straży pożarnej, wodociągów, przedstawicieli środowisk naukowych, studentów, uczniów klas maturalnych techników, przedsiębiorców i kadry zarządzającej z różnych branż.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencjiZmiany nazw w województwie śląskim

Zasięg nowych opracowań

Zasięg wszystkich opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg wszystkich opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg wszystkich opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg nowych opracowań

Zasięg dostępnych opracowań SOK

Zasięg nowych opracowań SOK

Zasięg nowych opracowań

Zasięg wszystkich opracowań

Zasięg wszystkich opracowań