Powrót na górę strony

 O urzędzieWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK w Katowicach) funkcjonuje od 1 stycznia 1991r. na podstawie zarządzenia Wojewody Katowickiego nr 197/90 z dnia 31 grudnia 1990r. Po reformie administracji publicznej od dnia 1 stycznia 1999r. działa jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Śląskiego.

WODGiK w Katowicach działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przepisów prawa m.in.: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych.

WODGiK w Katowicach wykonuje zadania z dziedzin geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:

  • Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • Prowadzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych, w tym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000 – 1:100000 (BDOT10k),
  • Prowadzenie infrastruktury informacji przestrzennej dla potrzeb województwa śląskiego, w tym Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP).

WODGiK w Katowicach jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Polsce. Jako pierwszy w kraju przystąpił do realizacji kilku nowatorskich przedsięwzięć z dziedziny geodezji i kartografii, swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi ośrodkami i instytucjami. Współpracuje z wieloma jednostkami w województwie i kraju. Udziela technicznego wsparcia w zakresie opracowań kartograficznych i baz danych jednostkom organizacyjnym województwa śląskiego.