Powrót na górę strony

 Zasób geodezyjny i kartograficzny


BAZY DANYCH
SERIEUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓWSKOROWIDZ
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - OTWARTE DANE Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Powyższa tabela zawiera informacje o udostępnianiu baz danych wraz ze skorowidzami.

STANDARDOWE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE
SERIEUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓWSKOROWIDZ
Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie PL-UTM Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Powyższa tabela zawiera informacje o udostępnianiu standardowych opracowań kartograficznych wraz ze skorowidzami.

NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
SERIEUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓWSKOROWIDZ
Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie 1965 strefa 1 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie 1965 strefa 4 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie 1965 strefa 5 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie 1942 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie PL-1992 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna w standardzie TBD w skali 1:10000 w układzie PL-1992 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:25 000 w układzie 1965 strefa 1 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:25 000 w układzie 1965 strefa 4 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:25 000 w układzie 1965 strefa 5 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:50 000 w układzie PL-1992 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna powiatów województwa śląskiego w skali 1:50 000 w układzie PL-1992 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Wektorowa mapa poziomu 2 (Vmap L2) w skali 1:50 000 w układzie WGS84 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa topograficzna Polski w skali 1:100 000 w układzie GUGIK 80 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Powyższa tabela zawiera informacje o udostępnianiu niestandardowych opracowań topograficznych wraz ze skorowidzami.

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE
SERIEUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓWSKOROWIDZ
Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000 w układzie 1942 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w układzie PL-1992 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa form geomorfologicznych w skali 1:25 000 w układzie 1965 strefa 4 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa form geomorfologicznych w skali 1:25 000 w układzie 1965 strefa 5 Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Mapa glebowo-rolnicza dla powiatów województwa śląskiego Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Powyższa tabela zawiera informacje o udostępnianiu kartograficznych opracowań tematycznych materiałów wraz ze skorowidzami.

INNE MATERIAŁY
SERIEUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓWSKOROWIDZ
Program prac urządzeniowo-rolnych Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Założenia do projektu scalenia gruntów Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowym oknie
Powyższa tabela zawiera informacje o udostępnianiu innych materiałów wraz ze skorowidzami.