Powrót na górę strony

 Kontakt


WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACH
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29


sekretariat
tel. (32) 20 91 966
sekretariat@wodgik.katowice.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)


Identyfikator podmiotu na ePUAP: WODGiKKatowice


udostępnianie materiałów zasobu
tel. (32) 20 91 965, (32) 60 19 823
tel. kom. 601 465 005


Dyrektor
inż. Artur Kaczmarek
tel. (32) 20 91 966

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Piotr Pachół
tel. (32) 60 19 817


Główna Księgowa
mgr Olga Maciaszek
tel. (32) 60 19 818


Pracownie:
Pracownia zarządzania i udostępniania materiałów oraz danych
z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

mgr inż. Aleksander Seweryn
tel. (32) 20 91 965, (32) 60 19 823
tel. kom. 601 465 005

Pracownia Infrastruktury informacji przestrzennej
mgr inż. Beata Płaczek
tel. (32) 60 19 808

Pracownia baz danych przestrzennych
mgr Anna Majcher
tel. (32) 60 19 820

Pracownia informatyczna
mgr inż. Wiesław Serewiś
tel. (32) 60 19 810

Zespół ds. administracji
mgr Justyna Kot
tel. (32) 20 91 966

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
mgr inż. Sławomir Słoka
tel. (32) 60 19 822Mapka
 
Wejście do urzędu