Powrót na górę strony

 Dokumenty


WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
Formularz W - WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO [.xls 41 kB]
Formularz W - WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO [.pdf 328 kB]
Powyższa tabela zawiera wzór wniosku o udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM
WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM [.rtf 61 kB]
WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM [.pdf 47 kB]
WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM [.pdf 73 kB] zadanie publiczne "Aktualizacja studium ..."
Powyższa tabela zawiera wzór wniosku o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Klauzula informacyjna dla Klientów WODGIK w Katowicach
Klauzula informacyjna dla Klientów WODGIK w Katowicach [.pdf 148 kB]
Powyższa tabela zawiera klauzulę informacyjna dla klientów WODGiK w Katowicach.

Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem 2016/6791 (RODO)
Wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem 2016/6791 (RODO) [.pdf 204 kB]
Powyższa tabela zawiera wniosek o realizację praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem 2016/6791 (RODO).

Wniosek o udostępnienie informacji o danych osobowych
Wniosek o udostępnienie informacji o danych osobowych [.pdf 240 kB]
Powyższa tabela zawiera wniosek o udostępnienie informacji o danych osobowych.

30 lat WODGiKu – łączymy tradycję z nowoczesności
30 lat WODGiKu – łączymy tradycję z nowoczesności [.mp4 57,8 MB]
Powyższa tabela zawiera odnośnik do materiału video z okazji 30 lat WODGiKu.