Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Informacje ogólne


RODO - Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy Państwa, że Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przetwarza dane osobowe zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Więcej informacji


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Katowicach

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

sekretariat:
telefon 32 209 19 66
e-mail sekretariat@wodgik.katowice.pl
www www.wodgik.katowice.pl

Identyfikator podmiotu na ePUAP: WODGiKKatowice (/WODGiKKatowice/SkrytkaESP)

udostępnianie danych:
telefon 32 60 19 823
telefon kom. 601 465 005

rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A.
70 1240 1330 1111 0010 6899 7693

NIP: 634-000-68-26
REGON: 003605146


Lokalizacja urzędu


Data utworzenia: 14.03.2012 15:20
Autor: Jolanta Gąszczak
Data publikacji: 14.03.2012 15:24
Osoba publikująca: Jolanta Gąszczak
Data modyfikacji: 14.03.2012 15:24
Osoba modyfikująca: Jolanta Gąszczak