Powrót na górę strony

 GISDay 2015r.


O konferencji

GISDay 2015

Obchody GISDay 2015 przeszły już do historii.

18 listopada br. w dniu święta użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej organizowanej na całym świecie od końca lat’80 ubiegłego wieku, w nowoczesnych wnętrzach Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "Modelowanie otaczającej nas przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS”, której organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

W dniu tym Katowice stały się dobrym miejscem do wymiany doświadczeń i opinii. Mamy nadzieję, że przyczyniły się również do nawiązania współpracy oraz zaowocują innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie użytkowania nowoczesnych narzędzi GIS. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą konferencję w ramach tegorocznych obchodów GISDay. Podziękowania dla Dyrekcji Muzeum Śląskiego za udostępnienie wnętrz muzeum i sali konferencyjnej. Nasze podziękowania kierujemy również dla szanownych Prelegentów za podzielenie się szeroką wiedzą, wygłoszenie interesujących i inspirujących wystąpień. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja spełniła oczekiwania uczestników konferencji, a spośród wygłoszonych 13-stu referatów urozmaicanych filmami oraz poczuciem humoru Prelegentów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, wśród przybyłych 320-stu gości byli reprezentanci administracji geodezji wraz z Geodetą Województwa Śląskiego, Małopolskiego i Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, pracowników samorządowych m.in planowania przestrzennego i ochrony środowiska, pracowników straży pożarnej, wodociągów, przedstawicieli środowisk naukowych, studentów, uczniów klas maturalnych techników, przedsiębiorców i kadry zarządzającej z różnych branż.

Patronat honorowy:

Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Wojewoda Śląski
Geodeta Województwa Śląskiego
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Partnerzy:

 
Muzeum Śląskie
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
esri Polska
Politechnika Śląska
Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Partnerzy medialni:

www.geoforum.pl
Przgląd Geodezyjny
gisplay.pl
www.wspolnota.org.pl

Program konferencji

Program konferencji.pdf


Problematyka konferencji

 • polskie pomiary geodezyjne na Spitsbergenie,
 • technologia lotniczego skanowania laserowego jako źródło zastosowań danych przestrzennych w Polsce,
 • wykorzystanie informacji przestrzennej w erze Big Data,
 • wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k w tworzeniu IIP,
 • leśna mapa numeryczna - GIS w Lasach Państwowych,
 • "z mapą" po muzeach,
 • trzy wymiary, pięć perspektyw - technologia zdjęć ukośne.pl,
 • nowoczesne technologie pomiarowe w geodezji,
 • geoinformacja w praktyce ochrony przyrody,
 • ORSIP - najnowsze zasoby informacyjne oraz plany rozwojowe,
 • modelowanie i analizy przestrzenne w systemach GIS w polskim górnictwie,
 • zastosowanie bezzałogowych statków latających w GIS,
 • platforma ESRI dla społeczeństwa informacyjnego - GIS w życiu codziennym.

Komitet organizacyjny konferencji

 • Alicja Kulka - przewodniczący
 • Andrzej Figas - wiceprzewodniczący

Członkowie:

 • Beata Wanic
 • Violetta Sokoła-Szewioła
 • Paweł Ćwiąkała
 • Zbigniew Kaźmierczak
 • Jolanta Gąszczak

Miejsce obrad

Mapa dojazdu

Dojazd do Muzeum Śląskiego


Kontakt z organizatorami