Powrót na górę strony

 Mapa form Geomorfologicznych w skali 1:25 000 w układzie 1965


Mapa form geomorfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem form antropogenicznych informuje o głównych rysach rzeźby terenu i jej związku z budową podłoża, daje dokładny i wymierny obraz rzeźby terenu. Spełnia wymagania stawiane przez różne dziedziny gospodarki, zmierzające do bardziej racjonalnego wykorzystania form powierzchni ziemi.

Mapa geomorfologiczna obejmuje 64 arkusze jako nakładka tematyczna na mapę topograficzną w skali 1:25 000 w układzie "1965". Opracowana została w roku 1989 na podstawie czarno-białych zdjęć lotniczych w skali około 1:10 000 wykonanych w latach 1986-1987 dla całego byłego woj. katowickiego. Powstała na zlecenie Wydziału Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Mapa dostępna jest:

  • w formie analogowej jako czarno-biały wydruk ploterowy,
  • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF i GeoTIFF).
Przykładowa mapa geomorfologiczna