Powrót na górę strony

 Mapa Topograficzna Powiatów województwa śląskiego w skali 1:50 000 w układzie 1992


Mapa Topograficzna Powiatów województwa śląskiego

Wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej zaistniała potrzeba opracowania jednolitych map, obejmujących swym zasięgiem nowe jednostki podziału administracyjnego kraju.

Od roku 2001 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wydał 13 map powiatów w skali 1:50 000, w układzie "1992":

Mapy te zostały opracowane na podstawie diapozytywów wydawniczych map topograficznych w skali 1:50 000 i 1:10 000 w układzie "1992" i "1942" wydanych przez Głównego Geodetę Kraju.

Mapy te mogą służyć lokalnym władzom i instytucjom jako materiał pomocny w zarządzaniu oraz pracach projektowych, są także doskonałym przewodnikiem dla turystów. Podstawową treść mapy topograficznej wzbogacono o pewne elementy związane z turystyką, m.in.: znakowane trasy rowerowe, znakowane szlaki narciarskie, znakowane szlaki konne, tory saneczkowe.

Mapa dostępna jest:

  • w formie analogowej jako kolorowe druki w wersji ściennej, składanej w okładkach i jako arkusze plano,
  • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF lub GeoTIFF w układzie 1992).