Powrót na górę strony

 Mapa topograficzna w standardzie TBD w skali 1:10000 w układzie PL-1992


Mapa topograficzna w standardzie TBD w skali 1:10000 w układzie PL-1992 jest to niestandardowe opracowanie topograficzne sporządzane zgodnie z wytycznymi technicznymi Baza Danych Topograficznych (TBD). Treść mapy stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni ziemi i ich przestrzenne związki.

Mapa topograficzna w standardzie TBD utworzona została na podstawie danych zgromadzonych w zasobie podstawowym TBD a w szczególności wektorowej bazie danych topograficznych oraz bazie numerycznego modelu rzeźby terenu (NMT). Mapa powstała w wyniku przetworzeń kartograficznych zasobu podstawowego TBD (generalizacja, redakcja) i innych operacji „bazodanowych” (analiza, wybór, generowanie napisów, ograniczenie danych do arkusza mapy) a także dodatkowych procedur (generowanie ramki, siatek kartograficznych).

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 opracowana na podstawie TBD (niestandardowe opracowanie topograficzne).

  • Aktualność opracowania: 2005 r.
  • Układ współrzędnych: 1992
  • Format udostępniania: TIFF i GeoTIFF, druk poligraficzny