Powrót na górę strony

 Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie 1942 i 1992


Mapa topograficzna w skali 1:10 000 stanowi podstawowe źródło informacji o terenie, jego ukształtowaniu, elementach środowiska przyrodniczego oraz zagospodarowania powierzchni Ziemi. Jest opracowaniem kartograficznym znajdującym szerokie zastosowanie w administracji, gospodarce, planowaniu przestrzennym.

Mapę opracowano w latach 1992 - 1999, w oparciu o instrukcję techniczną "Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków", wydaną przez GUGiK w 1999r.

Wydawcą jest Główny Geodeta Kraju a od 1999 roku współwydawcą jest Marszałek Województwa. Opracowanie posiada nazewnictwo geograficzne zgodne z państwowym rejestrem nazw geograficznych.

Jest to mapa czterokolorowa dostępna:

  • w formie analogowej jako znormalizowane arkusze lub w postaci składanej w sztywnych okładkach,
  • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF lub GeoTIFF w układzie 1942 i 1992),
Przykładowa mapa topograficzna