Powrót na górę strony

 Mapa Topograficzna Polski w skali 1:25 000 w układzie 1965


Mapa dla celów gospodarczych, opracowana w latach 1962 - 1989 jako pochodna mapy topograficznej w skali 1:10 000. Swym zasięgiem obejmuje obszar całego województwa. Arkusze mapy nie są aktualizowane, ale wykonywane są ich wznowienia firmowane przez Głównego Geodetę Kraju.

Mapa dostępna jest:

  • w formie analogowej jako druki dwu i czterokolorowe o wymiarach 50 x 80 cm,
  • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF i GeoTIFF w układzie 1965 i 1992).
Przykładowa mapa topograficzna
Przykładowa mapa topograficzna