Powrót na górę strony

 Mapa Topograficzna Polski w skali 1:50 000 w układzie 1992


Średnioskalowe opracowanie kartograficzne, stanowiące podstawę doskonałej orientacji w terenie, cenny materiał w pracach projektowych szczebla regionalnego, "przewodnik" dla miłośników turystyki.

Mapa opracowana została w latach 1993-1996, w oparciu o instrukcję techniczną "Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Wzory znaków", wydaną przez GUGiK w 1998 roku. Posiada nazewnictwo geograficzne zgodne z państwowym rejestrem nazw geograficznych.

Wydawcą mapy jest Główny Geodeta Kraju.

Jest to mapa sześciokolorowa lub siedmiokolorowa dostępna:

  • w formie analogowej jako znormalizowane arkusze lub w postaci składanej w sztywnych okładkach,
  • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF lub GeoTIFF kalibrowany do układu 1992).
Przykładowa mapa topograficzna