Powrót na górę strony

 Mapa Topograficzna Polski w skali 1:100 000 w układzie GUGIK 80


Mapa topograficzna 1:100 000 powstała na podstawie wojskowej mapy topograficznej w tej samej skali, opracowanej w układzie "1942" przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poza elementami zastrzeżonymi, zakres treści i grafika mapy są zgodne z obowiązującą wówczas instrukcją dla topograficznych map wojskowych. Treść mapy aktualna jest na lata 70-te.

Mapa dostępna jest:

  • w formie analogowej - druk czterokolorowy o wymiarach około 35 x 37 cm,
  • w formie cyfrowej - zapis rastrowy w kolorze (format TIFF lub GeoTIFF w układzie 1992).
Przykładowa mapa topograficzna