Powrót na górę strony

 25-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach


O seminarium

25-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

"Geodezja wczoraj, dzisiaj, jutro."

W dniu 29 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK), samorządowej jednostki budżetowej, która wykonuje zadania z dziedziny geodezji, kartografii i infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi i udostępnia wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach powołano zarządzeniem Wojewody Katowickiego nr 197/90 z dnia 31 grudnia 1990 r. Z dniem 1 styczna 1999 r. jednostka została przejęta z mocy prawa przez Samorząd Województwa Śląskiego.

WODGiK w Katowicach jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Polsce. Jako pierwszy w kraju przystąpił do realizacji kilku nowatorskich przedsięwzięć z dziedziny geodezji i kartografii, swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi ośrodkami i instytucjami. Od kilku lat czynnie uczestniczy w prowadzeniu, administrowaniu i utrzymywaniu wojewódzkiego portalu mapowego ORSIP (Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej). Współpracuje z wieloma jednostkami w województwie i kraju. Udziela technicznego wsparcia w zakresie opracowań kartograficznych i baz danych jednostkom organizacyjnym województwa śląskiego. Prowadzi także działalność edukacyjną. Organizuje szkolenia, dni otwarte, wystawy dla studentów i uczniów a także daje możliwość odbywania stażów oraz praktyk zawodowych.

Obchody rozpoczęły się o godz. 830 mszą świętą w Katedrze Chrystusa Króla, której przewodniczył ks .biskup Adam Wodarczyk.

Następnie o 1000 w sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium jubileuszowe p.n. "Geodezja wczoraj, dzisiaj i jutro".

W uroczystości wzięli udział byli i obecni pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumenatcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, przedstawiciele szkół wyższych, przyjaciele.

Seminarium poprowadziła dyrektor WODGiK Katowice Alicja Kulka, która przedstawiła najważniejsze osiągnięcia WODGiK na przestrzeni 25–ciu lat. Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik dokonał odznaczenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne w Katowicach Złotą odznaką honorową "za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Złota odznaka

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele centralnych i lokalnych władz, środowisk naukowych oraz branży geodezyjnej i kartograficznej m. in. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz , Wicemarszałek Województwa Stanisław Dąbrowa, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik, prof. Jarosław Bosy – Wiceprzewodniczący Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Ludmiła Pietrzak - Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz - prof. nadzw. PWr., Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła - prof. nadzw. Pol. Śl., Śląski WINGiK Katowice Mirosław Puzia, Geodeta Województwa Śląskiego Andrzej Figas.

W programie uroczystości przewidziano wystąpienia zaproszonych gości, blok referatowy. Seminarium zakończył koncert poezji śpiewanej.

Zdjęcie uczestników seminarium

Patronat honorowy:

Wojeoda Śląski
Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 

Patronat medialny:

Przegląd Geodezyjny
Śląskie. Pozytywna energia

Program seminarium

Program seminarium.pdf


Problematyka seminarium

  • 25 lat WODGiK na tle zmian w kraju i za granicą,
  • Geodezja nauką interdyscyplinarną,
  • Kartografia wczoraj, dzisiaj, jutro,
  • Śledzenie zmian dynamiki lodowców spitsbergeńskich na przestrzeni wieku.

Miejsce obrad


Kontakt z organizatorami