Powrót na górę strony

 Wektorowa mapa poziomu 2 (Vmap L2) w skali 1:50 000 w układzie WGS84


Baza danych o obiektach topograficznych opracowana z dokładnością odpowiadającą mapom topograficznym w skali 1:50 000, w układzie odniesienia WGS-84 w odwzorowaniu UTM. Kartograficzną prezentacją tych danych jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 odpowiadająca standardom NATO.

Sekcja mapy obejmuje obszar 2 arkuszy mapy topograficznej 1:50 000 w ukł. "92", a cięcie sekcyjne przebiega po południkach i równoleżnikach.

Mapa dostępna jest:

 • w formie analogowej jako wydruki ploterowe,
 • jako baza danych (format shp),
 • w zapisie cyfrowym rastrowym w kolorze (format TIFF i GeoTIFF w ukł. 1992).

Treść mapy obejmuje następujące kategorie tematyczne:

 • informacje lotnicze,
 • fizjografię,
 • granice administracyjne,
 • hydrografię,
 • przemysł,
 • obiekty społeczno-kulturalne,
 • roślinność,
 • rzeźba terenu,
 • transport.
Przykładowa mapa topograficzna