Powrót na górę strony

 Założenia do projektu scalenia gruntów


Założenia do projektu scalenia gruntów to opracowanie, charakteryzujące aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich oraz definiujące prace urządzeniowo-rolne jakie zostaną zrealizowane na danym obszarze. Stanowią podstawę do wszczęcia postępowania scaleniowego współfinansowanego ze środków pomocowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składają się z części graficznej oraz opisowej i dotyczą zarówno prac geodezyjnych, zagospodarowania poscaleniowego jak i studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko.

Opracowanie zawiera:

  • dokumentację opisową w formacie PDF,
  • mapy w formacie JPG.