Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Zamówienia publiczne rozstrzygnięte


Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Asysta techniczna i serwis licencji oprogramowania ArcGIS.

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 13.12.2021 06:55

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 20.12.2021 12:25

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 08.12.2020 14:50

Informacja o otwarciu ofert do przetargu

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 16.12.2020 13:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 23.12.2020 21:30

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 07.12.2020 12:20

Informacja o otwarciu ofert do przetargu

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 14.12.2020 14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 21.12.2020 10:00

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 30.09.2020 12:45

Wpłynęło zapytanie do specyfikacji: Treść zapytania i odpowiedzi

Wpłynęło zapytanie do specyfikacji: Treść zapytania i odpowiedzi

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 05.10.2020 09:50

Informacja o otwarciu ofert do przetargu

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 07.10.2020 21:05

Informacja o otwarciu ofert do przetargu - korekta

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 08.10.2020 08:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 21.10.2020 09:20

Wpłynęło zapytanie do specyfikacji: Treść zapytania i odpowiedzi

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 20.07.2020 12:55

Informacja o otwarciu ofert do przetargu

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 27.08.2020 14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 01.09.2020 14:50

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 15.07.2020 13:25

Informacja o otwarciu ofert do przetargu

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 22.07.2020 13:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 24.07.2020 13:40

Przetarg nieograniczony NZM.260.1.40.2020 (PN-01-2020) na: Dostawę biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych.