Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach


Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - przyjęty został Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 26 sierpnia 2020 r. ( Uchwała Nr 1967/161/VI/2020)

Metryczka informacji

Autor: Artur Kaczmarek
Data publikacji: 03.09.2020 11:30