Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Zaproszenia do składania ofert


Zaproszenie do składania ofert na: Rozszerzenie do ArcGIS Enterprise-ArcGIS Insights

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 14.12.2023 10:58
Data aktualizacji: 19.12.2023 08:27


Zaproszenie do składania ofert na: Zakup usług serwisowych (asysty technicznej) dla aplikacji PolaMap WODGiK – moduł BDOT10k

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 14.11.2023 14:20


Przedłużenie licencji Veeam Backup Essentials Enterprise Plus

Metryczka informacji

Autor: Katarzyna Cecherz
Data publikacji: 11.10.2023 14:09[ Rejestr zmian ]