Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Ogłoszenia o naborze


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik ds. obsługi systemów informatycznych

Dokumenty do pobrania:

Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzu, do którego odnośnik (link) zamieszczono powyżej. Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Metryczka informacji

Autor: Justyna Kot
Data publikacji: 06.09.2023 07:25


Nie przyjmujemy CV bez postępowań rekrutacyjnych. Pozostałe aplikacje przysłane poza procesem rekrutacji będą niszczone. Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenia o naborze.