Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Zespół redakcyjny biuletynu


Jolanta Szostak-Wolak – redaktor naczelny, jsz@wodgik.katowice.pl

Justyna Kot – redaktor, jko@wodgik.katowice.pl

Aleksander Seweryn – redaktor, ase@wodgik.katowice.pl

Olga Maciaszek – redaktor, oma@wodgik.katowice.pl

Dariusz Michalski – redaktor,

Wiesław Serewiś  – pracownik odpowiedzialny za aktualizację strony www i BIP, wse@wodgik.katowice.pl

Sławomir Skupień  – pracownik odpowiedzialny za aktualizację strony www i BIP, ssk@wodgik.katowice.pl