Powrót na górę strony

 Konferencja 2009r.


O konferencji

Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjengo i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach
Geodezyjna Izba Gospodarcza
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
zorganizowały
objętą patronatem
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO i WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
KONFERENCJĘ
WYKORZYSTANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W DZIAŁANIACH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
która odbyła się w dniach 9 - 11 września 2009 roku w Wiśle.


Problematyka konferencji

Na konferencji pragniemy omówić następujące tematy:

 • wykorzystanie danych i materiałów pzgik w instytucjach i komórkach administracji publicznej zajmujących się statystyką, zarządzaniem kryzysowym, gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska i innych,
 • geoportale wyróżnione w konkursie "The SDI Best Practive Award 2009",
 • systemy mobilne jako niestandardowe formy udostępniania zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • nowe wyzwania służby geodezyjnej i kartograficznej poprzez pryzmat prac ODGiK,
 • zastosowanie wolnego oprogramowania w instytucjach publicznych.

W trzecim dniu konferencji odbędą się warsztaty szkoleniowe poświęcone technologii skaningu laserowego.


Rada programowa konferencji

 • Tomasz BIAŁOŻYT
 • Dariusz DZIONEK
 • Jolanta ŁUKOWSKA
 • Wojciech MATELA
 • Grzegorz OGÓREK
 • Piotr PACHÓŁ
 • Jerzy ZIELIŃSKI

Komitet organizacyjny konferencji

 • Grzegorz OGÓREK - przewodniczący
 • Maciej MIKA - wiceprzewodniczący
 • Piotr PACHÓŁ - sekretarz
 • Jolanta GĄSZCZAK
 • Justyna MAJ

Miejsce obrad

 • Konferencja odbyła się w Wiśle
 • ul. Malinka 35
 • Hotel VESTINA***

Wisła

Wisła

Wisła


Kontakt z organizatorami
Referaty

WYKORZYSTANIE PZGIK W DZIAŁANIACH BRANŻ POZAGEODEZYJNYCH - CZĘŚĆ 1


ROZWIĄZANIA TECHNICZNE GEOPORTALI POWIATOWYCH


NOWE WYZWANIA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ


ZASTOSOWANIE OTWARTEGO OROGRAMOWANIA W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH


WYKORZYSTANIE PZGIK W DZIAŁANIACH BRANŻ POZAGEODEZYJNYCH - CZĘŚĆ 2


GEOPORTALE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE "THE SDI BEST PRACTICE AWARD 2009" - CZĘŚĆ 1


GEOPORTALE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE "THE SDI BEST PRACTICE AWARD 2009" - CZĘŚĆ 2


WARSZTATY SZKOLENIOWE - TECHNOLOGIA SKANINGU LASEROWEGO


WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI FIRM SPONSORUJĄCYCH KONFERENCJĘPodsumowanie konferencji

Już po raz piąty Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej zorganizował konferencję naukowo-techniczną poświęconą informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych do przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych. W roku bieżącym konferencję swoim honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego - Pan Bogusław Śmigielski oraz Wojewoda Śląski - Pan Zygmunt Łukaszczyk. Tegoroczna edycja konferencji - "Wykorzystanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych" - odbyła się tradycyjnie w Wiśle - Malince w dniach 9 - 11 września. Ponad 120 osobowe grono uczestników konferencji, w ciągu dwóch dni, wysłuchało 18 referatów podzielonych na trzy zasadnicze grupy tematyczne. W części poświęconej wykorzystaniu danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach branż poza geodezyjnych zaprezentowano rozwiązania GIS-owe w badaniach środowiska naturalnego oraz eko- i GIS- edukacji, ochronie przyrody i gospodarowaniu zasobami leśnymi, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu oraz zarządzaniu kryzysowemu. Drugą zasadniczą część konferencji wypełniły prezentacje polskich geoportali wyróżnionych w konkursie "The SDI Best Practise Award 2009". Uczestnikom konferencji zaprezentowano między innymi:

 • serwis iGeoMap powiatu warszawskiego zachodniego,
 • geoportal „IKAR” Państwowego Instytutu Geologicznego,
 • System Informacji Przestrzennej Jasła,
 • InterSIT Miejskiego Systemu Informacji w Łodzi,
 • portal Bytomskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych,
 • System Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Trzecia tematycznie część konferencji poświęcona była tradycyjnie nowym rozwiązaniom techniczno - organizacyjnym stosowanym przy udostępnianiu danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tej części zaprezentowano m.in. metadane i usługi sieciowe dostępne w WODGiK w Katowicach, udostępnianie danych jako usługi WMS w trybie publicznym i niepublicznym oraz na przykładach systemów gvSIG i Qgis - praktyczne możliwości wykorzystania oprogramowania Open Source do przetwarzania i publikowania danych przestrzennych. W trakcie trwania konferencji jej uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z rozwiązaniami firmy OCE dla geodezji (prezentacja wielofunkcyjnego systemu OCE PlotWave 300), elektroniczną platformą współpracy z wykonawcami geodezyjnymi opracowaną przez firmę SYSTHERM-INFO oraz zapoznać się z ofertą aktualnych, cyfrowych ortofotomap wykonanych przez firmę MGGP Aero. Trzeci dzień konferencji wypełniły warsztaty techniczne poświęcone technologii skanowania laserowego, przeprowadzone przez firmę GEOTRONICS. W trakcie warsztatów, uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się nie tylko z samą technologią ale również najnowocześniejszymi instrumentami do skaningu laserowego. Na stronie internetowej konferencja/2009/ można pobrać zaprezentowane w trakcie konferencji referaty.