Powrót na górę strony

 Konferencja 2008r.


O konferencji

Nowoczesne formy prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach
Geodezyjna Izba Gospodarcza
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
organizują
KONFERENCJĘ
NOWOCZESNE FORMY PROWADZENIA I UDOSTĘPNIANIA PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
która odbyła się w dniach 10 - 12 września 2008 roku w Wiśle.


Problematyka konferencji

Na konferencji pragniemy omówić następujące tematy:

 • udostępnianie geoinformacji w sieci internet,
 • wdrażanie w ODGiK standardów europejskich i krajowych,
 • systemy mobilne jako niestandardowe formy udostępniania zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • rola metadanych w ODGiK,
 • nowe produkty w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 • możliwości zastosowania wolnego oprogramowania w pracach ODGiK.

Rada programowa konferencji

 • Tomasz BIAŁOŻYT
 • Dariusz DZIONEK
 • Jolanta ŁUKOWSKA
 • Wojciech MATELA
 • Grzegorz OGÓREK
 • Piotr PACHÓŁ
 • Jerzy ZIELIŃSKI

Komitet organizacyjny konferencji

 • Grzegorz OGÓREK - przewodniczący
 • Maciej Mika - wiceprzewodniczący
 • Piotr PACHÓŁ - sekretarz
 • Jolanta GĄSZCZAK
 • Justyna MAJ

Miejsce obrad

 • Konferencja odbyła się w Wiśle
 • ul. Malinka 35
 • Hotel VESTINA***

Wisła

Wisła

Wisła


Kontakt z organizatorami
Referaty

PREZENTACJE GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII


UDOSTEPNIANIE GEOINFORMACJI W SIECI INTERNET - ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I FINANSOWE


OTWARTE OPROGRAMOWANIE W URZĘDACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I NIE TYLKO


ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZADZANIA PAŃSTWOWYM ZASOBEM GEODEZYJNYMI KARTOGRAFICZNYM - PREZENTACJE ODGIK


UDOSTĘPNIANIE GEOINFORMACJI W SIECI INTERNET - ASPEKTY TECHNICZNE


NOWE PRODUKTY W PAŃSTWOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM i KARTOGRAFICZNYM


ROLA METADANYCH W ODGIK


WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI FIRM SPONSORUJĄCYCH KONFERENCJĘ