Powrót na górę strony

 Konferencja 2011r.


O konferencji

Służba geodezyjna i kartograficzna w obliczu nadchodzących zmian

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
zorganizowały
KONFERENCJĘ
SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN
która odbyła się w dniach 7 - 9 września 2011 roku w Wiśle.


Problematyka konferencji

Na konferencji omówiono następujące tematy:

 • projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
 • standard UML,
 • nieodpłatne udostępnianie rejestrów publicznych w świetle nowych przepisów,
 • funkcjonowanie IIP – aspekty prawne, organizacyjne i finansowe,
 • rozwiązania techniczne oraz nowe trendy w geoinformatyce.

Rada programowa konferencji

 • Tomasz BIAŁOŻYT
 • Dariusz DZIONEK
 • Wojciech JESZKA
 • Grzegorz OGÓREK
 • Piotr PACHÓŁ
 • Jerzy ZIELIŃSKI

Komitet organizacyjny konferencji

 • Grzegorz OGÓREK - przewodniczący
 • Maciej MIKA - wiceprzewodniczący
 • Piotr PACHÓŁ - sekretarz
 • Jolanta GĄSZCZAK
 • Justyna MAJ

Miejsce obrad

 • Konferencja odbyła się w Wiśle
 • ul. Malinka 35
 • Hotel VESTINA***

Wisła

Wisła

Wisła


Kontakt z organizatorami
Referaty

ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I FINANSOWE


PRZYKŁADY DANYCH, USŁUG I ROZWIĄZAŃ GEOPRZESTRZENNYCH


STANDARD UML JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE DO OPISU STRUKTUR ZBIORÓW DANYCH


PREZENTACJE GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII


ZMIANY PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO - KOMENTARZ I DYSKUSJA


POWIATOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY - UDOSTĘPNIANIE I WYKORZYSTANIE


WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W MONITOROWANIU ZAGROŻEŃ


SPONSORZY