Powrót na górę strony

 Konferencja 2006r.


O konferencji

Nowoczesne ODGiK - utopia czy rzeczywistość

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach
Klub Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Zarządzie Głównym SGP
Geodezyjna Izba Gospodarcza
Forum Geodetów Powiatowych Związku Powiatów Polskich
Komisja Geodezji i Kartografii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
zorganizowały
KONFERENCJĘ
NOWOCZESNE ODGIK - UTOPIA CZY RZECZYWISTOŚĆ
która odbyła się w dniach 13 - 15 września 2006 roku w Wiśle.


13 wrzesień 2006 (środa):

 • od 12.00 - Rejestracja uczestników
 • 14.00 - 15.15 - Obiad
 • 16.00 - 16.30 - OTWARCIE KONFERENCJI

13 wrzesień 2006 (środa): I Sesja referatowa

 • 16.30 - 17.30 - POTRZEBY I OCZEKIWANIA KLIENTÓW ODGiK
 • 17.30 - 17.45 - Przerwa (kawa)

13 wrzesień 2006 (środa): II Sesja referatowa

 • 17.45 - 19.15 - WSPÓŁPRACA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW PZGiK W ASPEKCIE WYMIANY DANYCH
 • 19.15 - 19.30 - Dyskusja
 • 20.00 - Kolacja przy kapeli góralskiej

14 wrzesień 2006 (czwartek): III Sesja referatowa

 • 08.00 - 09.00 - Śniadanie
 • 09.00 - 10.30 - ORGANIZACJA I DZIAŁANIE OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W ŚWIETLE STANDARDÓW ISO
 • 10.30 - 11.00 - Przerwa (kawa)

14 wrzesień 2006 (czwartek): IV Sesja referatowa

 • 11.00 - 12.30 - WSPÓŁRACA WYKONAWCÓW Z ODGiK PRZY KORZYSTANIU Z NUMERYCZNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
 • 12.30 - 13.00 - Dyskusja
 • 13.00 - 13.40 - WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI FIRM SPONSORUJĄCYCH KONFERENCJĘ
 • 14.00 - 15.00 - Obiad

14 wrzesień 2006 (czwartek): V Sesja referatowa

 • 16.00 - 18.00 - ZADANIA I ROLA KRAJOWYCH STANDARDÓW TECHNICZNYCH ORAZ ORGANIZACYJNYCH W PRAWIDŁOWYM PROWADZENIU PZGiK
 • 18.00 - 18.30 - Dyskusja
 • 18.30 - 19.00 - PODSUMOWANIE OBRAD I WNIOSKI
 • 20.00 - Uroczysta kolacja

15 wrzesień 2006 (piątek):

 • 08.00 - 09.00 - Śniadanie
 • 09.00 - 13.30 - WYCIECZKA TECHNICZNO - KRAJOZNAWCZA
 • 14.00 - Obiad

Problematyka konferencji

Na konferencji pragniemy omówić następujące tematy:

 • Organizację i działanie ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w świetle standardów ISO.
 • Zadania i rolę krajowych standardów technicznych oraz organizacyjnych w prawidłowym prowadzeniu PZGiK.
 • Współpracę poszczególnych poziomów PZGiK w aspekcie wymiany danych.
 • Potrzeby i oczekiwania klientów ODGiK.
 • Współpracę wykonawców z ODGiK przy korzystaniu z numerycznego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rada programowa konferencji

 • Wojciech BASTA
 • Tomasz BIAŁOŻYT
 • Karol BORKOWY
 • Jolanta ŁUKOWSKA
 • Wojciech MATELA
 • Grzegorz OGÓREK
 • Wiesław POTRAPELUK
 • Wojciech TOKARSKI
 • Jerzy ZIELIŃSKI

Komitet organizacyjny konferencji

 • Jerzy ZIELIŃSKI - przewodniczący
 • Piotr PACHÓŁ - sekretarz
 • Grzegorz OGÓREK
 • Jolanta ŁUKOWSKA

Miejsce obrad

 • Konferencja odbyła się w Wiśle
 • ul. Malinka 35
 • Hotel MILLENNIUM***

Wisła

Wisła

Wisła


Kontakt z organizatorami
Referaty

POTRZEBY I OCZEKIWANIA KLIENTÓW ODGiK


WSPÓŁPRACA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW PZGiK W ASPEKCIE WYMIANY DANYCH


ORGANIZACJA I DZIAŁANIE OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W ŚWIETLE STANDARDÓW ISO


WSPÓŁRACA WYKONAWCÓW Z ODGiK PRZY KORZYSTANIU Z NUMERYCZNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


ZADANIA I ROLA KRAJOWYCH STANDARDÓW TECHNICZNYCH ORAZ ORGANIZACYJNYCH W PRAWIDŁOWYM PROWADZENIU PZGiK


WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI FIRM SPONSORUJĄCYCH KONFERENCJĘ