Powrót na górę strony

 Konferencja 2005r.


O konferencji

Współpraca wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych z administracją publiczną

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Katowicach
Klub Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Zarządzie Głównym SGP
Przedstawiciel Regionalny Geodezyjnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Forum Geodetów Powiatowych Związku Powiatów Polskich

zorganizowały

KONFERENCJĘ

WSPÓŁPRACA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

która odbyła się w dniach 7 - 9 września 2005 roku w Wiśle.


Problematyka konferencji

Na konferencji omówiono:

 • Organizację ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w świetle wymagań PGiK w porównaniu do sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Wymagania stawiane wykonawcom prac geodezyjno-kartograficznych w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Kształtowanie systemu prawnego w geodezji i kartografii.
 • Zadania i role standardów technicznych oraz organizacyjnych w prawidłowej realizacji prac geodezyjno-kartograficznych zgłaszanych do PZGiK.
 • Priorytety prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez administrację publiczną.
 • Promocję i udostępnianie produktów PZGiK - jako szansę rozwoju dla firm geodezyjno-kartograficznych.

W drugim dniu konferencji odbyły się 1.5 godz. sesja dyskusyjna typu Hyde Park oraz ćwiczenia terenowe: pomiar w terenie za pomoca odbiornika GPS z wykorzystaniem danych z ASG-PL.


Rada programowa konferencji

 • Wojciech BASTA
 • Tomasz BIAŁOŻYT
 • Karol BORKOWY
 • Bogdan GRZECHNIK
 • Kazimierz JUZWA
 • Grzegorz OGÓREK
 • Ryszard STANISZEWSKI
 • Marek ŚWIETLIK
 • Wojciech TOKARSKI
 • Jerzy ZIELIŃSKI

Komitet organizacyjny konferencji

 • Jerzy ZIELIŃSKI - przewodniczący
 • Piotr PACHÓŁ - sekretarz
 • Zuzanna GÓRECKA - finanse
 • Grzegorz OGÓREK - finanse
 • Jan BURY
 • Alfons JACKO
 • Jolanta ŁUKOWSKA
 • Szymon MALINOWSKI
 • Maria MARKOCKA

Miejsce obrad

 • Konferencja odbyła się w Wiśle
 • ul. Malinka 35
 • Hotel MILLENNIUM***

Wisła

Wisła

Wisła


Kontakt z organizatoramiReferaty

OTWARCIE


FUNKCJONOWANIE URZĘDÓW GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ


KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU PRAWNEGO W GEODEZJI I KARTOGRAFII


ZADANIA I ROLA STANDARDÓW TECHNICZNYCH ORAZ ORGANIZACYJNYCH W PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH ZGŁASZANYCH DO PZGIK


WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH W OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ


PRIORYTETY PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ


PROMOCJA I UDOSTĘPNIANIE PRODUKTÓW PZGIK - JAKO SZANSA ROZWOJU DLA FIRM GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH


WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI FIRM SPONSORUJĄCYCH KONFERENCJĘ